Yleisradio Oy

Yleisradio Oy työnantajana

Yhtiön toimialana on julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti: 1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia, 2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä, 3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia, 4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä, 5) tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille, 6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa, 7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa. Yhtiö voi harjoittaa myös julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukevaa muuta toimintaa. Tällainen toiminta on järjestettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta. Yhtiö voi tarjota viestintämarkkinalaissa tarkoitettuja verkkopalveluja sille erikseen myönnettyjen toimilupien puitteissa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita.

Yrityksen työntekijät ovat arvostaneet seuraavia työnantajan ominaisuuksia: mahdollisuus itsensä kehittämiseen, kiinnostavat tuotteet ja palvelut, ja itseohjautuvuus ja vapausYrityksen arvosana työpaikkana on 3.2/5.0 ja yrityksestä on jätetty 111 arviota.

Työskenteletkö sinä yrityksessä Yleisradio Oy? Jätä arvio työpaikastasi!

3.2

Yhteensä 111 arviota

Yrityksen Yleisradio Oy työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yritykselle ominaista

Mistä on kyse

Mahdollisuus itsensä kehittämiseen

Kiinnostavat tuotteet ja palvelut

Itseohjautuvuus ja vapaus

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Helsinki
Liikevaihto (€):471,647,000
Liiketulos (€):-7,460,000
Kasvu-%:-0,13
Henkilöstöluokka: Yli 1000 henkilöä
Henkilöstömäärä:3309
Menestyjäpisteet:24/100
Toimiala:Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)
Tilikausi: 12/2018
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut
4.8

Arvio

Nykyinen työntekijä

28.04.2020
Eettiset arvot ja merkitys työssä ovat kovin juttu YLEllä, mutta firma ei häviä muille työntekijöitten eduissa.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
4.2

Arvio

Nykyinen työntekijä

30.03.2020
Vaikka Yle on isona ja hitaasti kääntyvänä laivana tunnettu talo, porukka on todella innostunutta ja valmis aina tekemään parhaansa. Softakehittäjille ja -suunnittelijoille tilanne on hyvin aurinkoinen Yle.dev-tiimin ansiosta.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
4.7

Arvio

Nykyinen työntekijä

17.02.2020
Kollegat ovat parasta. Yle on iso hub, joka vetää puoleensa monipuolisen lahjakkuuksien kirjon.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
4.8

Arvio

Nykyinen työntekijä

25.11.2019
Mainettaan modernimpi, työntekijästään välittävä työnantaja, jossa saa tehdä merkityksellistä työtä. Etätyömahdollisuudet, hyviä etuja ja mukavia työkavereita.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
4.3

Arvio

Nykyinen työntekijä

18.11.2019
Henkilöstöstään erinomaisesti huolta pitävä, vakaa yhtiö, jossa arvot ovat kohdallaan. Organisaatio ja sen kulttuuri kehittyvät jatkuvasti parempaan suuntaan.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
4.8

Arvio

Nykyinen työntekijä

23.05.2019
Mainettaan paljon parempi ;-)
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
4.8

Arvio

Nykyinen työntekijä

23.05.2019
Aivan erinomainen työpaikka
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
2.7

Arvio

18.03.2019
Uudistumis- ja kokeilunhalua, mutta myös mikromanageerausta, joka tappaa motivaation. Työ paljon kiinni esimiehestä.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut