Toyota Tsusho Nordic Oy

Toyota Tsusho Nordic Oy työnantajana

Yhtiön toimialana on harjoittaa seuraavia liiketoimintoja: 1. Seuraavien hyödykkeiden osto, myynti, maahantuonti, vienti, tukkukauppa sekä välitys ja edustus: Tekstiilit ja siitä valmistetut tavarat, Koneet ja laitteet, sähköiset ja elektroniset tietoliikennekoneet ja -laitteet, lääketieteelliset koneet ja instrumentit, ajoneuvot, alukset, ilma-alukset, ilmailuun liittyvät laitteet ja varusteet ja muut liikenteeseen liittyvät laitteet ja osat sekä mittauslaitteet ja -välineet, Rauta, teräs, raudattomat metallit ja niistä valmistetut tavarat, Hiili, koksi, petroli, maakaasu, muut polttoaineet, korkeapainekaasut ja oheistuotteet näihin liittyen sekä muut mineraalituotteet, Näennäis-lääkkeet, myrkyt, kauneudenhoitoaineet, keinohartsituotteet ja muut kemikaaliset tuotteet, Elintarvikkeet, sokeri, suola, öljy ja rasva sekä näiden raaka-aineet, maataloustuotteet, merelliset tuotteet, karjatuotteet ja näistä valmistetut tuotteet, Eläimet ja kasvit, Kumi, sellu, nahka, turkikset, paperi ja niistä valmistetut tuotteet, Puutavara, sementti ja muut rakennusmateriaalit ja keramiikka, Korut ja taide-esineet, Muut yleiset hyödykkeet. 2. Tavanomaisten tuotteiden valmistus ja myynti, 3. Koneiden suunnittelu ja korjaus sekä koneiden asennuksesta sopiminen, 4. Rakennustuotantoon ja -toimintaan, maa- ja vesirakentamiseen, maanrakennukseen, kaupunkirakentamiseen ja yhdyskuntarakentamiseen liittyvä suunnittelu, ideointi, johtaminen, toteutus ja urakointi, 5. Irtaimen omaisuuden vuokraus ja välitys, 6. Immateriaalioikeuksien, kuten keksintöjen, mallien, tietotaidon ja ohjelmistojen luominen, hankinta, siirtäminen ja hyödyntäminen ja välitystoiminta, 6. Immateriaalioikeuksien, kuten keksintöjen, mallien, tietotaidon ja ohjelmistojen luominen, hankinta, siirtäminen ja hyödyntäminen ja välitystoiminta, 7. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien osto ja myynti, 8. Antiikkiesineiden osto ja myynti, 9. Maanviljely, saalistus ja maatalous- ja metsätaloustuotteiden sekä kalastustuotteiden viljely, eläinten kasvatus ja maatilan hoito, 10. Keräily, jalostus, ja tietopalveluiden tarjoaminen liittyen tietoliikennelaitteisiin ja tietokoneisiin sekä tietoliikennepalvelut, julkaisujen tuottaminen ja myynti ja erilaiset audiovisuaaliset materiaalit sekä mainostoimistoliiketoiminta, 11. Koulutuslaitosten, sairaaloiden, esittelytilojen, liikuntapaikkojen, kylpylöiden tilojen ja ravintoloiden hallinnointi sekä hotelliliiketoiminta ja matkatoimistoliiketoiminta, 12. Sairaanhoitopalvelut, 13. Teollisuus- ja muun jätteen käsittely sekä niistä valmistettujen kierrätystuotteiden myyminen, 14. Metallien (sekä rautapitoisten että rautaa sisältämättömien) käsittely, valaminen ja jalostus sekä näihin liittyvän romun käsittely, 15. Lentokenttien, satamien, tulliteiden, rautateiden ja putkilinjojen sekä vesijohtoja viemäriverkostojen kunnossapitojärjestelmien suunnittelu, kehittäminen, rakentaminen ja käyttö, 16. Kirjanpitopalvelut, maksuliikenteeseen ja tilien selvitykseen liittyvät työt, laskentatoimipalvelut, työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät palvelut, vakuutuspalvelut, palkanlaskentapalvelut, rekrytointipalvelut, koulutuspalvelut ja työntekijöiden eläkkeelle jäämiseen liittyvät palvelut, joita tarjotaan ulkoistettuina yrityksille ja yhteisöille, 17. Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin liittyvä tutkimus, suunnittelu, kehitystyö ja neuvonta, ja 18. Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin suoraan tai välillisesti liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja harjoittaa vuokraustoimintaa.

Työskenteletkö sinä yrityksessä Toyota Tsusho Nordic Oy? Jätä arvio työpaikastasi!

0.0

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen Toyota Tsusho Nordic Oy työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Vantaa
Liikevaihto (€):90,339,000
Liiketulos (€):-252,000
Kasvu-%:-11,4
Henkilöstöluokka: 100 - 249 henkilöä
Henkilöstömäärä:133
Menestyjäpisteet:18/100
Toimiala:Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
Tilikausi: 3/2019
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut

Yrityksestä ei ole vielä sanallisia arvioita. Ole ensimmäinen joka arvioi tämän yrityksen!