POP Pankkikeskus osk

POP Pankkikeskus osk työnantajana

Osuuskunnan (jäljempänä keskusyhteisö) tarkoituksena on talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisena POP Pankki -ryhmän keskusyhteisönä edistää ja tukea tasapuolisesti jäsenluottolaitostensa, muiden POP Pankki -ryhmään kuuluvien yritysten ja yhteisöjen sekä koko POP Pankki -ryhmän kehitystä ja yhteistoimintaa. Tässä tarkoituksessa keskusyhteisö ohjaa POP Pankki -ryhmän keskitettyjä palveluita, kehittää POP Pankki -ryhmän liiketoimintaa, huolehtii POP Pankki -ryhmän strategisesta ohjauksesta ja edunvalvonnasta, hoitaa yhteenliittymän keskusyhteisölle kuuluvat ohjaus- ja valvontatehtävät sekä toimii POP Pankki -ryhmän strategisena omistusyhteisönä. POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostaa 3. pykälässä todettu osuuspankkien yhteenliittymä. Keskusyhteisö saa tarjota yhteenliittymään kuuluvien yritysten tarvitsemia palveluita, omistaa osakkeita ja osuuksia yhteenliittymään kuuluvissa yrityksissä ja harjoittaa muuta yhteenliittymän kannalta perusteltua sijoitustoimintaa. Keskusyhteisö ei saa harjoittaa merkittävässä määrin muuta liiketoimintaa. Keskusyhteisö voi järjestää palvelunsa myös tytäryhtiöiden tai muiden yritysten avulla. Valvoessaan jäsentensä etua keskusyhteisö voi tehdä sopimuksia jäsenten puolesta niiden yhteiseen lukuun hallintoneuvoston vahvistamien periaatteiden mukaan.

Yrityksen työntekijät ovat arvostaneet seuraavia työnantajan ominaisuuksia: vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta, mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja työn ja vapaa-ajan suhdeYrityksen arvosana työpaikkana on 3.1/5.0 ja yrityksestä on jätetty alle 5 arviota.

Työskenteletkö sinä yrityksessä POP Pankkikeskus osk? Jätä arvio työpaikastasi!

3.1

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen POP Pankkikeskus osk työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yritykselle ominaista

Mistä on kyse

Vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta

Mahdollisuus itsensä kehittämiseen

Työn ja vapaa-ajan suhde

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Espoo
Liikevaihto (€):
Liiketulos (€):
Kasvu-%:
Henkilöstöluokka:
Henkilöstömäärä:
Menestyjäpisteet:/100
Toimiala:Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut