OP Vakuutus Oy

OP Vakuutus Oy työnantajana

Yhtiön toiminta-alue ja toiminnan käsittämät vakuutusluokat Yhtiö harjoittaa vahinkovakuutusluokkiin 1-17 kuuluvaa vakuutusta ja jälleenvakuutusta Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolella. Liitännäistoimintana yhtiö voi toimia luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön edustajana markkinoimalla ja myymällä tällaisten yritysten lukuun niiden tarjoamia palveluja ja tuotteita asiakkaille. Vahingontarkastusta, riskienhallintaa tai vahingontorjuntaa tai niihin rinnastettavaa toimintaa harjoittava yritys taikka yritys, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät yhtiön joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana myymiin vakuutustuotteisiin, voi sopimuksen perusteella käyttää yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteidensa ja palvelujensa markkinoinnissa ja myynnissä. Yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia voi sopimuksen perusteella käyttää muukin kuin edellä tässä kohdassa tarkoitettu yritys omien tuotteidensa ja palvelujensa markkinoinnissa, jos tämä yritys kuuluu yhtiön kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään tai sellaiseen taloudelliseen ryhmittymään, jonka kanssa yritys esiintyy yhtenäisesti markkinoilla ja jonka kanssa yhtiöllä on kiinteä taloudellinen yhteistyösuhde.

Yrityksen työntekijät ovat arvostaneet seuraavia työnantajan ominaisuuksia: mahdollisuus itsensä kehittämiseen, itseohjautuvuus ja vapaus, ja työn ja vapaa-ajan suhdeYrityksen arvosana työpaikkana on 4.0/5.0 ja yrityksestä on jätetty alle 5 arviota.

Työskenteletkö sinä yrityksessä OP Vakuutus Oy? Jätä arvio työpaikastasi!

4.0

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen OP Vakuutus Oy työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yritykselle ominaista

Mistä on kyse

Mahdollisuus itsensä kehittämiseen

Itseohjautuvuus ja vapaus

Työn ja vapaa-ajan suhde

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Helsinki
Liikevaihto (€):
Liiketulos (€):
Kasvu-%:
Henkilöstöluokka:
Henkilöstömäärä:
Menestyjäpisteet:/100
Toimiala:Vahinkovakuutusyhtiöt
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut