LähiTapiola – LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag

LähiTapiola – LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag työnantajana

Bolagets verksamhetsområde är Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det huvudsakliga verksamhetsområdet består av delområdena Åland, Sydvästra Finland samt Västnyland. Bolagets verksamhet omfattar bedrivande av skadeförsäkringsklasser 1- 13 och 16- 17 med undantag av försäkringar som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, patientskadelagen, atomansvarighetslagen eller lagen om miljöskadeförsäkring. Som anknytande verksamhet kan bolaget vara representant för följande företag och marknadsföra och sälja tjänster och produkter för deras räkning: – kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag – annat finansbolag än de i föregående punkt nämnda och som verkar på det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – företag, som bedriver förmedling av gräsrotsfinansiering – företag, som erbjuder tjänster eller produkter som ingår i riskhantering, skadeinspektion, skadeförebyggande eller därmed jämställd verksamhet – företag, vars tjänster och produkter anknyter sig till de försäkringsprodukter som bolaget antingen säljer för sin egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag. Dessutom kan ett företag, som hör till samma ekonomiska sammanslutning som bolaget på basis av avtal använda bolagets organisation och distributionskanaler för att marknadsföra sina egna produkter och tjänster.

Yrityksen työntekijät ovat arvostaneet seuraavia työnantajan ominaisuuksia: vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön, ja voin olla oma itseniYrityksen arvosana työpaikkana on 4.2/5.0 ja yrityksestä on jätetty alle 5 arviota.

Työskenteletkö sinä yrityksessä LähiTapiola – LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag? Jätä arvio työpaikastasi!

4.2

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen LähiTapiola – LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yritykselle ominaista

Mistä on kyse

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön

Voin olla oma itseni

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Parainen
Liikevaihto (€):
Liiketulos (€):
Kasvu-%:
Henkilöstöluokka:
Henkilöstömäärä:
Menestyjäpisteet:/100
Toimiala:Vakuutusyhdistykset
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut