LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö työnantajana

Yhtiön toiminta-alue on Euroopan talousalue pääasiallisen toiminta-alueen ollessa Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Yhtiön toiminta käsittää vahinkovakuutusluokkien 1 – 13 ja 16 – 17 harjoittamisen lukuun ottamatta työtapaturma- ja ammattitautilaissa, potilasvahinkolaissa, ydinvastuulaissa tai ympäristövahinkovakuutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja vakuutuksia. Liitännäistoimintana yhtiö voi toimia seuraavien yritysten edustajana ja markkinoida ja myydä niiden lukuun palveluja ja tuotteita: – luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö, – Euroopan talousalueella oleva muu kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu rahoituslaitos, – yritys, joka harjoittaa joukkorahoituksen välitystä, – yritys, joka harjoittaa riskienhallintaan, vahingontarkastukseen, vahingontorjuntaan tai niihin rinnastettavaan toimintaan sisältyvien palvelujen tai tuotteiden tarjontaa, – yritys, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät niihin yhtiön vakuutustuotteisiin, joita yhtiö myy joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana. Lisäksi yhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva yritys voi sopimuksen perusteella käyttää yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteittensa ja palvelujensa markkinoinnissa.

Yrityksen työntekijät ovat arvostaneet seuraavia työnantajan ominaisuuksia: selkeät ohjeet tavoitteille ja toiminnalle, viihtyisät toimitilat ja laadukkaat työvälineet, ja mahdollisuus itsensä kehittämiseenYrityksen arvosana työpaikkana on 4.3/5.0 ja yrityksestä on jätetty 5 arviota.

Työskenteletkö sinä yrityksessä LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö? Jätä arvio työpaikastasi!

4.3

Yhteensä 5 arviota

Yrityksen LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yritykselle ominaista

Mistä on kyse

Selkeät ohjeet tavoitteille ja toiminnalle

Viihtyisät toimitilat ja laadukkaat työvälineet

Mahdollisuus itsensä kehittämiseen

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Oulu
Liikevaihto (€):
Liiketulos (€):
Kasvu-%:
Henkilöstöluokka:
Henkilöstömäärä:
Menestyjäpisteet:/100
Toimiala:Vahinkovakuutusyhtiöt
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut
3.5

Arvio

Nykyinen työntekijä

17.02.2021
Työnantajana yritys on hyvä. Palkka vastaa osaamista ja myynnillä voi vaikuttaa palkkatasoon. Työvälineet ovat erittäin laadukkaat ja niitä on saatavilla. Työssä kannustetaan pitämään itsestään huolta monella eri tavalla (liikunta ja kulttuuri etu, ergonomia, vakuutus, työterveys jne). Esteenä myynnissä ja työssä onnistumiselle ovat vähäiset resurssit henkilöstön suhteen sekä hierarkkinen johtaminen. Myös psykologisessa turvallisuudessa on kehitettävää. Henkilöstössä on pääosin todella mahtavia tyyppejä. Työuralla eteneminen tai osaamisen kehittäminen on LähiTapiola Pohjoisessa vielä kehitysasteella. Suosittelen yritystä työnantajana.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut