LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö työnantajana

Yhtiön toiminta-alue on Euroopan talousalue pääasiallisen toiminta-alueen ollessa Etelä-Suomi. Yhtiön toiminta käsittää vahinkovakuutusluokkien 1-13 ja 16-17 harjoittamisen lukuun ottamatta työtapaturma- ja ammattitautilaissa, potilasvahinkolaissa, ydinvastuulaissa tai ympäristövahinkovakuutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja vakuutuksia. Liitännäistoimintana yhtiö voi toimia seuraavien yritysten edustajana ja markkinoida ja myydä niiden lukuun palveluja ja tuotteita: – luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö, – Euroopan talousalueella oleva muu kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu rahoituslaitos, – yritys, joka harjoittaa joukkorahoituksen välitystä, – yritys, joka harjoittaa riskienhallintaan, vahingontarkastukseen, vahingontorjuntaan tai niihin rinnastettavaan toimintaan sisältyvien palvelujen tai tuotteiden tarjontaa, – yritys, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät niihin yhtiön vakuutustuotteisiin, joita yhtiö myy joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana. Lisäksi yhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva yritys voi sopimuksen perusteella käyttää yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteittensa ja palvelujensa markkinoinnissa.

Yrityksen työntekijät ovat arvostaneet seuraavia työnantajan ominaisuuksia: kiinnostavat tuotteet ja palvelut, voin olla oma itseni ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöönYrityksen arvosana työpaikkana on 2.8/5.0 ja yrityksestä on jätetty alle 5 arviota.

Työskenteletkö sinä yrityksessä LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö? Jätä arvio työpaikastasi!

2.8

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yritykselle ominaista

Mistä on kyse

Kiinnostavat tuotteet ja palvelut

Voin olla oma itseni

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Salo
Liikevaihto (€):
Liiketulos (€):
Kasvu-%:
Henkilöstöluokka:
Henkilöstömäärä:
Menestyjäpisteet:/100
Toimiala:Vakuutusyhdistykset
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut
2.2

Arvio

Nykyinen työntekijä

10.02.2021
Toimistossa työskentelevän tulee olla äärimmäisen kunnianhimoinen, tavoitekeskeinen ja erittäin vahvasti myyntiorientoitunut, ehkä jopa vähän itsekäs. Toimistolla palveluneuvojan työ on muuttunut enemmän myyntineuvottelija henkiseksi. Toimiston sijaan kannattaa suunnata töihin digitiimiin. Kaikki työ on hyvin tilastoitua ja jokaisesta asiasta pitää kirjata jotain johonkin järjestelmään, joka taas tuottaa vielä lisää ylimääräistä työtä. Myös työrauhan puolesta paremmat äänieristykset kopeissa olisivat toivottavat. Työssä käytettävät järjestelmät ovat vanhanaikaisia ja vaativat paljon turhaa manuaalista työtä. Parannusta tuskin huikeasti on luvassa, koska järjestelmien kehitys on hidasta, eikä niihin tarpeeksi aktiivisesti kysytä mielipiteitä oikeasti työssään järjestelmiä käyttäviltä kuten esim. asiakasrajapinnasta. Paremmat järjestelmät ja kulttuuri missä pienikin rivityöntekijä voi vaikuttaa, olisi toivottavaa. Tällä hetkellä rivityöntekijän vaikutusvalta on viime kädessä vain mets
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
3.8

Arvio

Nykyinen työntekijä

05.12.2019
LähiTapiola Etelä on vakavarainen ja varma työnantaja, jota arvostan. Mielestäni palkka on hyvä ja työsuhde-edut on erinomaiset. Jos haluaa kehittyä vakuutus/finanssialan ammattilaiseksi, niin siihen kannustetaan ja tarjotaan mahdollisuuksia. Koen, että voin itse vaikuttaa omaan työhöni ja miten sitä teen, ja pystyn kehittymään työssäni. Meillä on kivaa porukkaa töissä ja myös esimiehiä ja johtoa on helppo lähestyä.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut
2.3

Arvio

Nykyinen työntekijä

25.04.2019
Henkilöstö ei ole ykkönen. Alueyhtiöllä on oma toimitusjohtaja, jota ei voi vaihtaa, vaikka hän on epäpätevä johtamaan henkilöstöä. Tämä on johtanut siihen, että poistuma on ollut suurta ja jäljelle on jääneet ne, jotka eivät ole muuta työtä saaneet. Alueyhtiö ei noudata yhtiöryhmän toimintatapoja, mikä taas aiheuttaa ristiriitaa siihen, mihin pitäisi työssä keskittyä.
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut