Försäkringsaktiebolaget Alandia

Försäkringsaktiebolaget Alandia työnantajana

Bolaget har till ändamål att bedriva försäkringsrörelse, som hör till följande försäkringsklasser: 1. skadeförsäkringsklass 1. “Olycksfall”, 2. skadeförsäkringsklass 2, “Sjukdom”, 3. skadeförsäkringsklass 3, “Landfordon”, 4. skadeförsäkringsklass 5, “Luftfartyg”, 5. skadeförsäkringsklass 6, “Fartyg”, 6. skadeförsäkringsklass 7, “Godstransport”, 7. skadeförsäkringsklass 8, “Brand och naturkrafter”, 8. skadeförsäkringsklass 9, “Annan skada på egendom”, 9. skadeförsäkringsklass 10, “Motorfordonsansvar”, 10. skadeförsäkringsklass 11, “Luftfartygsansvar”, 11. skadeförsäkringsklass 12, “Sjötrafikfartygsansvar”, 12. skadeförsäkringsklass 13, “Allmän ansvarighet”, 13. skadeförsäkringsklass 14, “Kredit”, 14. skadeförsäkringsklass 15, “Borgen”, 15. skadeförsäkringsklass 16, “Andra förmögenhetsskador” samt 16. skadeförsäkringsklass 17, “Rättskydd”. Bolaget får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget är 1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondföretag eller en sådan AIF-förvaltare som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 2) ett annat finansinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten, 3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller 4) ett företag vars tjänster eller produkter anknyter till de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag. Bolagets organisation och distributionskanaler får dessutom användas av ett företag, som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning som bolaget eller till en sådan ekonomisk gruppering som bolaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken bolaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande. Därtill bedriver bolaget återförsäkring och i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) avsedd försäkring. Försäkringsrörelsen bedrivs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och också utanför samarbetsområdet., 15. skadeförsäkringsklass 16, “Andra förmögenhetsskador” samt 16. skadeförsäkringsklass 17, “Rättskydd”. Bolaget får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget är 1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondföretag eller en sådan AIF-förvaltare som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 2) ett annat finansinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten, 3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller 4) ett företag vars tjänster eller produkter anknyter till de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag. Bolagets organisation och distributionskanaler får dessutom användas av ett företag, som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning som bolaget eller till en sådan ekonomisk gruppering som bolaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken bolaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande. Därtill bedriver bolaget återförsäkring och i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) avsedd försäkring. Försäkringsrörelsen bedrivs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och också utanför samarbetsområdet.

Työskenteletkö sinä yrityksessä Försäkringsaktiebolaget Alandia? Jätä arvio työpaikastasi!

0.0

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen Försäkringsaktiebolaget Alandia työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Maarianhamina - Mariehamn
Liikevaihto (€):
Liiketulos (€):
Kasvu-%:
Henkilöstöluokka:
Henkilöstömäärä:
Menestyjäpisteet:/100
Toimiala:Vahinkovakuutusyhtiöt
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut

Yrityksestä ei ole vielä sanallisia arvioita. Ole ensimmäinen joka arvioi tämän yrityksen!