Andelslaget Närpes Grönsaker

Andelslaget Närpes Grönsaker työnantajana

Andelslaget har till ändamål att främja medlemmarnas näring eller hushållning, i vilket avseende andelslaget för att betjäna medlemmarna: 1) bedriver handel med medlemmarnas trädgårdsprodukter samt marknadsför övriga av medlemmarna producerade trädgårdsskötseln närstående produkter och förnödenheter samt idkar yrkesmässig motorfordonstrafik i ovannämnda ändamål för att betjäna sina medlemmar, 2) befrämjar odlingen och behandlingen av kvalitetsprodukter, användningen av standardförpackningar och produkternas förvaring, 3) utför marknadsundersökningar rörande trädgårdsalster, verkar för en ökad användning av sådana samt strävar att reglera och stabilisera produkternas pris, 4) strävar att med tillhjälp av en på förhand uppgjord produktionsplan åstadkomma en över hela året jämnt fördelad produktion av de marknadsförda alstren, och 5) förmedlar trädgårdsförnödenheter åt medlemmarna. 6) äga och besitta fast egendom samt till verksamheten hörande aktier och andelar. I enlighet med andelsstämmas beslut kan andelslaget för att betjäna medlemmarna därjämte utvidga sin affärsverksamhet jämväl till andra områden, som står trädgårdsskötseln nära eller befrämjar eller stöder densamma, d.v.s. utvidga rörelsen att omfatta konservering och annan förädling av trädgårds- och växthusprodukter ävensom saluförandet därav samt att anlägga plantskolor för att främst kunna tillgodose medlemmarnas plantbehov. I samma avseende som ovan nämnts kan andelslaget även bedriva verksamhet och erbjuda sina tjänster åt icke-medlemmar.

Työskenteletkö sinä yrityksessä Andelslaget Närpes Grönsaker? Jätä arvio työpaikastasi!

0.0

Yhteensä
alle 5 arviota

Yrityksen Andelslaget Närpes Grönsaker työnantaja-arvosana

Mistä on kyse
Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
Yrityksen vastuullisuus
Turvallinen toimintakulttuuri
Johtaminen ja esimiestyö
Kollegat ja työyhteisö
Palkka ja edut

Yrityksen taloustiedot

Mistä on kyse
Kotipaikka:Närpiö
Liikevaihto (€):54,522,000
Liiketulos (€):436,000
Kasvu-%:11,7
Henkilöstöluokka: 20 - 49 henkilöä
Henkilöstömäärä:47
Menestyjäpisteet:30/100
Toimiala:Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa
Tilikausi: 12/2018
Lähde: Alma Talent Tietopalvelut

Yrityksestä ei ole vielä sanallisia arvioita. Ole ensimmäinen joka arvioi tämän yrityksen!