Yritykset

Parhaiten arvioidut yritykset

4.8

OP-Filia Oy Ab

Föremålet för bolagets verksamhet är all laglig verksamhet, dock främst att bedriva disponent-, bokförings-, ekonomisk- och juridisk konsulteringsverksamhet. Bolaget kan…

4.8

Elomatic Oy

Yhtiön toimialana on konsultointi-ja suunnittelupalvelut prosessi-,konepaja- ja yms. teollisuuden investointi kohteisiin ja niiden elinkaaren aikaiseen ylläpitoon. Edellä mainittuihin aloihin liittyvien…

4.8

Poplatek Oy

Yhtiön toimialana on ohjelmistojen, palveluiden ja laitteiden tuonti, vienti, tuotanto, hallinta, kauppa ja konsultointi. Tietokoneohjelmistojen ja -laitteiden tuonti, vienti, tuotanto,…

4.8

Granlund Lahti Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa neuvottelevaa insinööritoimintaa ja ohjelmistomyyntiä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

4.8

Orkla Foods Finland Oy

Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av, och import, export, handel och grosshandel med livsmedelsprodukter, samt fiskförädling, värdepappershandel…

4.8

Tempro Oy

Yhtiön toimiala on henkilöstön vuokraus, konsultointi, logistiikkapalvelut, ulkoistamispalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

4.8

eCraft Business Insight Oy Ab

Johdon raportointi ja konsultointi sekä ohjelmistokehitys. Yhtiö voi maahantuoda, viedä, markkinoida, myydä ja vuokrata ohjelmistoja, laitteita sekä näihin kuuluvia palveluja.

4.8

Retail Logistics Excellence – Relex Oy

Yhtiön toimialana on kysynnän ennakointiin, varastohallintaan, toimitusketjun suunnitteluun ja kaupallistamiseen (myynninedistäminen, hinnoittelu, valikoima) liittyvien ohjelmistoratkaisujen ja palvelujen kehittäminen, myynti ja…