Yritykset

Parhaiten arvioidut yritykset

5.0

MV-Jäähdytys Oy

Yhtiö toimii LVISK-alan urakoitsijana sekä harjoittaa sanotun alan huoltotoimintaa ja suunnittelua.

5.0

Fingrid Oyj

Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain mukaista kantaverkkotoimintaa ja huolehtia siihen liittyvästä järjestelmävastuusta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa muuta näihin läheisesti liittyvää…

5.0

BearingPoint Finland Oy

Yhtiö harjoittaa liikkeenjohdon, järjestelmäimplementoinnin, tietohallinnon ja muiden alojen konsultointia, ja myy ja jälleenmyy tietokonelaitteita, ohjelmia ja niihin liittyvää tekniikkaa, tarvikkeita,…

5.0

CivilPoint Oy

Yhtiön toimialana on rakennetun ympäristön suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvien tietokoneohjelmistojen, tietokoneiden, ATK-laitteiden ja tarvikkeiden valmistus, vuokraus ja kauppa, edellä mainittuihin…

5.0

TrademarkNow Oy

Yhtiön toimialana on ohjelmistojen kehitys, oikeusteknologinen tutkimus ja -kehitys sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

5.0

Halton Marine Oy

Yhtiön toimialana on ilmastointialan laitteiden valmistus ja myynti.

5.0

Sofor Oy

Yhtiön toimialana on kansainväliseen automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvä palvelu- ja välitystoiminta sekä konsultointipalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä,…