Mistä on kyse?

14.2.2019

Ominaisuudet

Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky

Yrityksen taloudellinen tilanne, kilpailukyky ja liiketoiminta ovat sellaisella pohjalla, että yrityksen toiminta on kannattavaa ja sillä on edellytykset menestyä myös jatkossa. Yrityksellä on kyky reagoida muuttuviin tilanteisiin ja kehittää omaa toimintaansa.

Yrityksen vastuullisuus

Yritys toimii sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Vastuullisessa yritystoiminnassa huomioidaan suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Turvallinen toimintakulttuuri

Työntekijät kokevat työyhteisön ilmapiirin olevan niin turvallinen, että he voivat vapaasti jakaa mielipiteitään ja tunteitaan sekä uskaltaa epäonnistua joutumatta naurunalaiseksi.

Johtaminen ja esimiestyö

Luottamus hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen. Työntekijät kokevat, että johtaminen on arvostavaa, oikeudenmukaista ja yksilöllisyyttä huomioivaa.

Kollegat ja työyhteisö

Työyhteisön ilmapiiri ja yhteishenki on hyvä. Kollegat voivat luottaa toisiinsa.

Palkka ja edut

Yrityksen palkkataso ja tarjottujen etujen taso.

 

Yritystä kuvaavat avainsanat

Nämä avainsanat kuvaavat yritystä työnantajana. Koska arvioitavia ominaisuuksia on rajallinen määrä, voit näiden avainsanojen avulla nostaa esille adjektiiveja ja asioita, jotka kuvaavat mielestäsi hyvin yritystä työnantajana. Avainsanat antavat muille palvelun käyttäjille lisätietoa siitä, mitkä asiat yrityksen kulttuurissa korostuvat.

 

Yrityksen taloustiedot

Taloustietoihin listataan yrityksen oleellisimmat taustatiedot, kuten toimiala ja henkilöstön koko sekä tärkeät avainluvut, kuten liikevaihto ja liiketoiminnan tulos. Taloudellinen menestyminen on tärkeä osa hyvää työnantajuutta. Hyvä työnanajayritys on myös taloudellisesti vakaa. Yrityksen taloustiedot tuodaan palveluun Alma Talentin yritystietopalvelusta. Alma Talent Tietopalvelut arvioivat yritysten taloudellista menestystä Menestyjäpisteillä. Jos yritys on tunnistettu Tietopalveluissa suomalaisten yritysten menestyjiin, on yrityssivun taloustietojen yhteydessä Menestyjä-sertifikaatti.

Menestyjäpisteistä: Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään usean eri tunnusluvun pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talent Tietopalveluiden tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin. Menestyjien liikevaihdon alaraja on 0,5 miljoonaa euroa.