Vastuullisuus on valttia

11.10.2019

Vastuullisuus on yksi tämän päivän megatrendeistä ja sanaan törmää jatkuvasti mediassa. Yrityksen vastuullisuudella on myös yhä enemmän painoarvoa uuden työpaikan valinnassa. Vastuullisesti toimivat yritykset ovat houkuttelevia työnhakijoiden silmissä, joten yritysten kannattaa viestiä siitä näkyvästi. Esimerkiksi Academic Workin hiljattain julkaisemassa YPAI2019-tutkimuksessa vastuullisuus nousi ensimmäistä kertaa kymmenen tärkeimmän kriteerin joukkoon.

Tunto-palvelussa yrityksiä arvioidaan työnantajina kuudessa eri osa-alueessa, joista yksi on vastuullisuus. Palvelussamme vastuullisuus ei rajoitu koskemaan vain esimerkiksi ekologisuutta, vaan vastuullinen yritys toimii sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. Vastuullinen yritystoiminta huomioi suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Datasta poimittuja havaintoja

Tuntoon jätettyjen arvioiden perusteella näyttäisi siltä, että suomalaisten työnantajien koetaan toimivan vastuullisesti, sillä moni yritys on saanut kohtuullisen korkeat pisteet vastuullisuus-osa-alueessa. Ammattiryhmistä kriittisimmin yritysten vastuullisuutta on arvioineet sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Yritysten vastuullisuuteen tyytyväisimpiä ovat juridiikan alan työntekijät.

Eri ikäryhmien suhtautumisessa vastuullisuuteen ei ole suurta vaihtelua, mutta kriittisimmin suhtautuvat nuoret (18–25-vuotiaat) sekä yli 45-vuotiaat. Syitä tälle voivat mm. yli 45-vuotiaiden työelämässä kokema ikäsyrjintä sekä erityisesti nuoremman ikäluokan tiukemmat vaatimukset yritysten vastuullisuutta kohtaan.

Tällaisilla ominaisuuksilla on kuvattu yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti:

– Yritys kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti

– Yrityksen toiminta on läpinäkyvää, esim. tuotantoketju

– Kotimaisuus ja paikallisten toimijoiden suosiminen esim. tavarantoimittajina

– Henkilöstön kehitykseen ja hyvinvointiin on panostettu

– Yrityksessä halutaan, että asiakas on tyytyväinen palveluun/tuotteisiin – palvelulupaus ja laatukriteerit kunnossa

– Työntekijä voi luottaa työnantajaan, työnantajan velvollisuudet on hoidettu esim. palkat tulee oikein ja ajallaan, vakuutukset ja työterveyshuolto järjestetty jne.

– Yritys pyrkii toimimaan ympäristöä säästävästi ja kannustaa vihreämpiin valintoihin

Tuntoon jätettyjen arvioiden perusteella tällaista toimintaa ei pidetä vastuullisena:

– Huono ja epätasa-arvoinen työntekijöiden kohtelu

– Aggressiivinen verosuunnittelu

– Yhteistyö epäeettisten tavarantoimittajien tai palveluntarjoajien kanssa

– Kaikki toiminta perustuu vain yrityksen taloudellisen menestyksen maksimointiin, hinnalla millä hyvänsä, esim. koulutus- ja henkilöstöeduista luopuminen, liian pienillä resursseilla toimiminen, ympäristöasioiden huomiotta jättäminen

– Työehtosopimuksia ei noudateta ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan

Tunnossa tällä hetkellä vastuullisuuden perusteella parhaiten arvioidut yritykset top 10:

Minkä arvion sinä jättäisit omasta työpaikastasi? Jätä arvio.