Työsuhteen irtisanomisaika riippuu työsuhteen pituudesta

1.2.2019

Mikäli työsuhteesi ei ole päättymässä esimerkiksi määräaikaisuuteen, vaan olet irtisanoutumassa toistaiseksi voimassa olevasta työ- tai virkasuhteesta, tulee sinun noudattaa lakisääteistä irtisanomisaikaa. On huomioitavaa, että tämä ei koske määräaikaisia työsopimuksia, jotka ovat kestoltaan ennalta sovitun ajanjakson mittaisia. Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen päättäminen vaatii sekä työntekijän että työnantajan yhteisen sopimuksen asiasta.

Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen, toimen tai virkasuhteen irtisanomisen nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä pitempi työsuhde on takana, sitä pitempi on myöskin irtisanomisaika.

Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsuhteen noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja, kun työntekijä on ollut yhtäjaksoisessa työsuhteessa:
< 1 vuosi – irtisanomisaika on 14 päivää > 1 vuosi < 4 vuotta – irtisanomisaika on 1 kuukausi > 4 vuotta, < 8 vuotta – irtisanomisaika on 2 kuukautta > 8 vuotta, < 12 vuotta – irtisanomisaika on 4 kuukautta > 12 vuotta – irtisanomisaika on 6 kuukautta

Työntekijän irtisanoutuessa työsuhteesta noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja, kun työntekijä on ollut yhtäjaksoisessa työsuhteessa:
< 5 vuotta ¬– irtisanomisaika on 14 päivää >5 vuotta – irtisanomisaika on 1 kuukausi

Irtisanomisajasta on voitu sopia myös toisin esimerkiksi työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa, jolloin voimassa olevaa sopimusta noudatetaan.

Työnantaja vs. työntekijä irtisanojana
Työnantajalta edellytetään mahdollisille irtisanomisille painavaa syytä, joka on ilmoitettava selkeästi myös irtisanottavalle henkilölle. Tuotannolliset syyt voivat johtaa irtisanomisiin, jolloin sovelletaan työnantajan irtisanomisaikoja tai erillistä sopimusta. Mutta irtisanomisen syynä voi olla myös toistuva työvelvoitteiden laiminlyönti tai asiaton käytös. Tällaisissa tilanteissa työsuhde voidaan purkaa, jolloin palkanmaksu sekä työsuhde voidaan lopettaa välittömästi.

Työntekijältä ei vaadita irtisanoutumiselle mitään syytä, vaan työnantajan on vastaanotettava irtisanoutumispyyntö sellaisenaan. Jos työntekijän irtisanoutumisaika on esimerkiksi 14 päivää, aloitetaan irtisanoutumispäivien laskeminen seuraavasta arkipäivästä. Jos irtisanoutumisaika on kuukausi, lasketaan kuukausi kuluneeksi seuraavan kuun vastaavana päivänä, kun irtisanoutumisilmoitus on vastaanotettu.

Työskentely irtisanomisaikana

Irtisanomisaika on tavallinen työskentelyjakso, jonka aikana työtehtävät suoritetaan samalla tavalla kuin ennenkin ja työntekijä saa samanlaisen korvauksen työstään kuin aiemminkin. Työnantaja voi halutessaan vapauttaa työntekijän työsuhteesta aiemmin, mutta työntekijä on siitä huolimatta edelleen oikeutettu koko irtisanomisajan palkkaan sekä työpaikkaetuuksiin, kuten työterveyshuoltoon. Työntekijän on säilytettävä lojaliteetti työnantajaansa kohtaan myös niin irtisanomisaikana että myös siitä vapautettuna, ellei työnantajan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Mitä irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä seuraa?

Työnantajalle irtisanomisaikojen noudattamatta jättäminen tarkoittaa sitä, että työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyttä palkkaa kaikkine etuineen koko irtisanomisajalta. Vastaavasti mikäli työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä koko irtisanomisaikaa, hänet voidaan velvoittaa maksamaan työnantajalle vahingonkorvauksina irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä. Mikäli irtisanomisaikaa ei noudateta puolin tai toisin kokonaisuudessaan, ovat osapuolet korvausvelvollisia sitä osin kuin irtisanomisaikaa ei ole noudatettu.

Vuosiloma ja lomakorvaukset irtisanomisaikana

Työnantajalla on oikeus päättää työntekijän vuosilomasta. Työntekijä voi esittää toiveen halustaan pitää vuosilomaa irtisanomisaikana, mutta kuten mainittua, se on täysin työnantajan päätäntävallassa. Useimmiten lomista ja niiden pitämisestä päästää yhteisymmärrykseen ja esimerkiksi talvikauden lomia voidaan poikkeussopimuksella käyttää kesällä tapahtuvan irtisanomiskauden aikana.

Kun irtisanominen päättää työsopimuksen, pitämättömät vuosilomapäivät maksetaan rahallisena korvauksena eli lomakorvauksena.