Työpaikkakiusaaminen – tunnista ja toimi oikein

20.3.2020

Tuntuuko, että jokin ei ole työpaikalla aivan niin kuin ennen? Et välttämättä osaa sanoa mitään tiettyä asiaa, mutta kenties tunnet olosi ulkopuoliseksi ja koet työpaikkasi ilmapiirin ahdistavaksi. Työpaikkakiusaaminen ei aina ole suoranaista haukkumista tai selkeää syrjintää ja ulkopuolelle jättämistä. Toki se voi olla räikeän läpinäkyvää, mutta usein työpaikkakiusaaminen alkaa huomaamatta ja on edennyt jo pitkälle, ennen kuin havahdut sen olemassaoloon.

Merkkejä työpaikkakiusaamisesta

Mistä sitten voit tunnistaa, että joko sinua tai jotakuta kiusataan työpaikallasi? Erimielisyydet, yksittäiset tilanteet tai tiukat keskustelut eivät ole kiusaamista. Työympäristössä tulee sietää eriäviä mielipiteitä sekä persoonia, mutta ei asiatonta käyttäytymistä.

Merkkejä työpaikkakiusaamisesta voivat olla:
• Et uskalla enää ilmaista omaa mielipidettäsi
• Ammatillinen vähättely
• Et koe olevasi työpaikkasi täysivaltainen jäsen eikä sinua kohdella tasavertaisesti
• Koet työpaikkasi ilmapiirin jännittyneeksi tai negatiiviseksi
• Koet vuorovaikutuksen hankalaksi tai ongelmalliseksi jonkun kanssa työyhteisössäsi
• Alat vältellä tiettyä tai tiettyjä henkilöitä
• Koet turvattomuutta, hämmentyneisyyttä ja negatiivisuutta ajatellessasi työyhteisöäsi
• Mustamaalaus
• Seksuaalinen häirintä
• Uhkailu, fyysinen väkivalta
•Esimiesaseman väärinkäyttö

Koska työpaikkakiusaaminen ei välttämättä ole selkeää, voi sen tunnistaminen olla hankalaa. Siksi sinua askarruttavista asioista on hyvä pitää kirjaa, mikä toimii tukenasi asian viemisessä eteenpäin esimiehellesi tai muulle taholle.

Mikä ei ole työpaikkakiusaamista?

On myös tärkeää tiedostaa, mitä työpaikkakiusaaminen ei ole. Työpaikkakiusaamista ei ole se, jos työpaikalla käsitellään esimerkiksi asioita, jotka ovat työntekijälle epämiellyttäviä tai jos tehtävänkuvaan tulee muutoksia, jotka eivät ole työntekijälle mieluisia. Työpaikalla organisaation sekä tehtävänkuvan muutokset ovat osa liiketoimintaa ja ne ovat välttämättömiä yritystoiminnan kehittymisen kannalta. Näistä aiheutuvista muutoksista on hyvä keskustella työntekijän kanssa, mutta mahdolliset epämiellyttävätkään muutokset eivät siis ole työpaikkakiusaamista, kunhan ne ovat perusteltuja. Työnantajalla on myös velvollisuus ja oikeus seurata työntekijän työkykyä sekä edellyttää, että työ tehdään sovitulla tavalla. Näihin asioihin puuttuminen ei myöskään ole kiusaamista.

Miten toimia, jos sinua kiusataan?

Kokiessasi epäasiallista käyttäytymistä sinua kohtaan on olemassa muutamia eri vaihtoehtoja, joiden mukaan voit toimia. Voit ottaa asian suoraan esille sen henkilön tai henkilöiden kanssa, joiden koet kohdelleen sinua epäreilusti ja pyytää mukaasi esimerkiksi työkaverisi. Jos sinusta tuntuu, että et halua tai voi ottaa asiaa esille suoraan kyseisen tai kyseisten henkilöiden kanssa, voit kertoa asiasta esimiehellesi. Jokaisella työpaikalla tulisi olla toimintakäytännöt työpaikkakiusaamistilanteita varten, joita esimies noudattaa ja pystyy tukemaan sinua tilanteen selvittämisessä.

Esimiehen rooli

Entä jos esimies ei puutu asiaan tai on itse henkilö, joka kiusaa esimerkiksi käyttämällä esimiesasemaansa väärin? Näissäkin tilanteissa apua on saatavilla. Voit kääntyä oman työpaikkasi luottamusmiehen tai työsuojavaltuutetun puoleen ja lisäksi omalla esimiehelläsikin on esimies. Lisää tukea ja tietoa löydät myös työterveyslaitoksen sekä työsuojeluhallinnon verkkopalveluista. Mikäli kuuluut ammattiliittoon, voit myös kääntyä alueesi vastaavien henkilöiden puoleen