Työntekijä on ihminen – kuluttajatrendit näkyvät myös tulevaisuuden työelämän trendeissä

17.5.2019
KirjoittanutSanna Koivuranta

Universumin uusien tutkimustulosten perusteella opiskelijat arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jotka ottavat kantaa avoimesti ja rohkeasti joskus vaikeisiinkin ympäristöasioihin tai tekevät vastuullisempaa ja ekologisempaa liiketoimintaa. Myös toinen globaali ilmiö näkyy tuloksissa; nuoret eivät ole enää valmiita uhraamaan koko elämäänsä uran eteen, vaan haluavat myös muuta elämää työn ulkopuolella.

Samaan aikaan Kauppalehden Menestyjät-kiertueella puhutaan mm. vaateesta parempaan ja läpinäkyvämpään johtamiseen. Hallitusammattilainen, vuoden liikemieheksikin valittu Vaaka Partnersin Industrial Partner Mika Sutinen puhuu mm. siitä, kuinka johtamisesta on tullut läpinäkyvämpää ja huonoa johtamista otetaan koko ajan huonommin vastaan.

”Huono johtaminen nousee esille aiempaa enemmän, samoin kuin hyvä johtaminen.”, Sutinen sanoo.

Alma Media teki yhdessä Dagmarin kanssa katsauksen tämän hetken megatrendeihin ja siihen, miten ne vaikuttavat työelämään. Kaikki mainitut kolme ilmiötä; vastuullisuus ja ekologisuus, hyvinvointi sekä parempi johtaminen nousivat myös tutkimuksessa esiin asioina, jotka tulevat vaikuttamaan työelämään tulevaisuudessa. Aiemmin mainitsemieni esimerkkien valossa ne tuntuvat vaikuttavan jo nyt.

Universumin tulokset ovat hyvä esimerkki siitä, miksi yritysten kannattaa olla kiinnostuneita näistä trendeistä. Sellaiset yritykset, jotka onnistuvat hyödyntämään vallalla olevat trendit työtyytyväisyyden, yrityskulttuurin ja sitoutumisen ajureina, menestyvät myös tulevaisuudessa.

Odotukset työnantajia kohtaan ovat kasvaneet

Läpinäkyvyys ja sen asettamat odotukset yrityksille, myös työnantajina, ovat näkyvissä jo nyt. 70 % yhdysvaltalaisista ammattilaisista ei suostuisi työskentelemän alan johtavassa yrityksessä, jos sen kulttuuri olisi huono. Vaikka brändillä on edelleen väliä, hyväkään sellainen ei enää pelasta, jos yrityksen toimintatavat ja kulttuuri eivät ole kunnossa.

Kuluttajapuolelta tuttu ilmiö yhä avoimemmasta dialogista yritysten kanssa on luonut odotuksen myös yrityskulttuurista avoimesti viestimiseen sekä tarpeen työnantajabrändäykseen. Enää ei siis riitä, että perusteet on kunnossa ja esimies ihan ok. Erityisesti parhaat osaajat ja nuoret ovat melko kriittisiä siitä, kenelle haluavat töitä tehdä, mikä on yrityksen suunta ja merkitys yhteiskunnalle sekä miten he itse siitä hyötyvät urallaan.

Kokemuksia työnantajista jaetaan, halusit tai et

Enää huonot kokemukset eivät välttämättä jää yrityksen seinien sisäpuolelle, vaan ihmiset jakavat niitä yhä avoimemmin ja rohkeammin. Olemme jo nyt tottuneet näkemään somekohuja brändien mainonnan tai asiakaskokemusten ympärillä, mutta ne ovat lisääntymässä myös työntekijä- ja työnhakukokemuksiin liittyen.

Vertaiskokemusten tärkeydestä kertoo se, että päätöksiä (ostopäätös tai työpaikan valinta) tehdessämme, uskomme kaikki mieluummin tuttuja ja ystäviä kuin yrityksiä ja heidän viestintäänsä. Tämä dynamiikka on muuttunut dramaattisesti. Kuka puhuu työnantajista? Entiset ja nykyiset työntekijät, ei välttämättä yritys itse.

Yritysten tulee panostaa aitoon ja hyvään työnantajuuteen, jotta kokemukset, joita väistämättä jaetaan, olisivat mahdollisimman positiivisia.

Työnantajabrändiä ei kannata unohtaa

Pelkän kuulopuheen varaan ei kuitenkaan kannata jäädä, ja kuten Universuminkin tulokset osoittavat, työnantajabrändillä on väliä. Yritykset, jotka ovat rohkeasti ottaneet kantaa ja viestineet esim. ympäristöasioista, ovat menestyneet myös houkuttelevina työnantajina.

Työnantajabrändiin toki vaikuttaa kaikki yrityksen bränditekeminen ja viestintä, mutta myös teoista työnantajana ja omasta uniikista yrityskulttuurista viestiminen kannattaa pitää keskiössä. Erään Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 85 % niistä yrityksistä, jotka olivat onnistuneet viestimään työn merkityksellisyyden työntekijöilleen, kasvattivat liikevaihtoaan. Liikevoitto taas laski 42 % niistä yrityksistä, jotka eivät tätä olleet tehneet tai siinä onnistuneet.

Tunnon data kertoo: positiivinen tilanne suomalaisissa yrityksissä

Tunto-palvelun lanseerauksesta on nyt kaksi kuukautta. Olemme lähteneet rohkeasti ajamaan läpinäkyvyyttä eteenpäin suomalaisessa työelämässä ja uskomme, että kulttuurisen yhteensopivuuden tärkeys työnantajaa valitessa tulevat yhä entisestään korostumaan.

Uskon, että tulevaisuudessa avoimuus ja hyödyt tiedon jakamisesta ylittää riskit. Tällä hetkellä Tunto-palvelun datan mukaan suomalaisten yritysten tilanne on postiviinen. 69 % avoimista kommenteista on positiivia tai neutraaleja. Rakentavaa palautetta on antanut 31 % vastaajista.