Tunto tuo lisää läpinäkvyyttä työelämään

1.6.2021

Tunto tarjoaa tilaisuuden tutustua yrityksiin työnantajana muiden käyttäjien jättämien työnantaja-arvioiden kautta ja samalla kannustaa jakamaan positiivisia kokemuksia omalta uraltaan.

Mediakonserni Alman maaliskuussa 2019 avaama verkkopalvelu Tunto kerää yhteen käyttäjien arviot yrityksistä työnantajina. Vastaavaa palvelua ei tällä hetkellä ole käytössä Suomessa. Aiemmin kokemuksia työnantajayrityksistä on ollut haastavampi selvittää ja mielikuvat ovat pohjautuneet oman verkoston kokemuksiin tai sosiaalisessa mediassa levinneisiin keskusteluihin.

Tunto ajaa läpinäkyvän työelämän positiivista muutosta, jotta työntekijät löytävät arvoihinsa sopivan työpaikan ja työnantajat kulttuuriinsa sopivan tekijän. Palvelussa tuodaan esille myös yritysten taloudellinen menestys, sillä hyvä työnantajayritys on myös taloudellisesti vakaa.

Tuntoon voi jättää oman arvionsa kuka tahansa yrityksen nykyinen tai entinen työntekijä. Palveluun kirjaudutaan yksinkertaisella sähköpostitunnistautumisella, mutta kaikki käyttäjien tiedot, arviot ja kommentit käsitellään ja julkaistaan täysin anonyymeinä.

Mitattavaa dataa yritysten työnantajabrändeistä

Yrityksille Tunto tarjoaa mahdollisuuden saada tietoa omasta työnantajabrändistään ja siitä, millaisena työnantajana he työmarkkinalla näyttäytyvät. Monsterin Työnantajamielikuva 2018 -tutkimuksen mukaan työnantajamielikuva tunnistetaan tärkeäksi rekrytointien onnistumisen kannalta, mutta vain harva yritys (24 %) on asettanut sille mitattavia tavoitteita.

Yrityksiä arvioidaan kuuden eri ominaisuuden perusteella:

  • tulevaisuuden näkymät ja uudistumiskyky
  • vastuullisuus
  • turvallinen toimintakulttuuri
  • johtaminen ja esimiestyö
  • kollegat ja työyhteisö
  • palkka ja edut

Mitattavat ominaisuudet on määritelty Alman päättäjäpaneelissa toteutetun kyselytutkimuksen perusteella, joka selvitti, minkälaisia asioita ihmiset arvostavat työnantajayrityksissä.

Hakija- ja osaajapulan aikakautena yritysten työnantajamielikuvasta on tullut yhä merkittävämpi tekijä työnhakijoiden houkuttelussa. Tunnon kautta myös sellaisilla yrityksillä, joilla ei ole resursseja tehdä laajaa työnantajabrändimarkkinointia, on mahdollisuus erottua positiivisesti hyvänä työnantajana ja tuoda yrityksen kulttuuria esille.

Läpinäkyvä yritys menestyy tulevaisuuden työmarkkinoilla

Tunto on syntynyt aidosta tarpeesta ja halusta toimia suunnannäyttäjänä sekä rohkaista avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan työelämässä.

– Tulevaisuuden työelämässä odotukset yrityksiä kohtaan muuttuvat ja läpinäkyvyydestä tulee välttämättömyys niin tuotteissa, palveluissa kuin työnantajien toiminnassa. Työntekijöitä ei voi kohdella huonosti, sillä tieto leviää nykypäivänä nopeammin ja laajemmalle kuin koskaan. Myös kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja vaativat yrityksiltä läpinäkyvyyttä. Tämä kaikki vaikuttaa yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana, työnantajabrändien rakentamisen asiantuntija ja Tunto-palvelua luotsaava Sanna Koivuranta kommentoi.

Jätä arvio yrityksestä