Tätä mieltä sosiaali- ja terveysalan työntekijät ovat työpaikoistaan

24.1.2020

Sosiaali- ja terveysala on Suomessa merkittävä työllistäjä, joten ei ole yhdentekevää, mitä alalla työskentelevät ajattelevat työpaikoistaan.

Etenkin viime aikoina ala on jatkuvasti ollut uutisissa lähinnä negatiivisessa valossa. SoTe-alaan tulee helposti liitettyä mielikuvia kuten esimerkiksi jatkuva resurssipula, huonot työajat, huonot palkat suhteessa koulutus- ja vaatimustasoon tai ikävä työskentelyilmapiiri.

Koko alaa ei kuitenkaan voi tuomita pelkän mediahuomion perusteella. Osa työnantajista tekee jatkuvaa ja esimerkillistä työtä työntekijöiden viihtyvyyden ja työntekijäkokemuksen parantamiseksi.

Lisäksi alana erityisesti sosiaali- ja terveysala on sellainen, johon liittyy voimakkaita mielikuvia ja ennakkoluuloja, riippuen siitä, puhutaanko julkisen vai yksityisen sektorin työpaikoista. Mitä mieltä työntekijät itse ovat työnantajistaan? Onko tilanne niin kahtiajakoinen kuin mediassa annetaan ymmärtää?

Tyypillisiä ominaisuuksia sote-alan yrityksille

Tunto-palvelussa yrityksiä arvioidaan työnantajina kuudessa eri osa-alueessa: tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky, yrityksen vastuullisuus, turvallinen toimintakulttuuri, johtaminen ja esimiestyö, kollegat ja työyhteisö sekä palkka ja edut.

Vertaillessa sosiaali- ja terveysalan yritysten ja organisaatioiden saamia arvioita, seuraavat ominaisuudet olivat saaneet keskimäärin korkeimmat arvosanat:

– Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky
– Kollegat ja työyhteisö

Sosiaali- ja terveysala on yksi aloja, joita digitalisaatio on mullistanut. Nopeasti kehittyvän teknologian ansiosta, moni työntekijä kokee tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyvyn työpaikkansa valttikorteiksi.

Kriittisimmin arvioidut:

– Johtaminen ja esimiestyö
– Yrityksen vastuullisuus

Johtaminen on kautta linjan Tunnossa yksi kriittisimmin arvioiduista osa-alueista, tämä näkyy myös sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa.

Näin Tunto-palvelun käyttäjät ovat kuvanneet SoTe-alan työpaikkojen positiivisia puolia:

– Ihmisläheisyys, työntekijöitä ja asiakkaita arvostetaan
– Työn merkityksellisyyden kokemus
– Mukavat työkaverit, hyvä työyhteisö
– Selkeä työnjako ja organisaatio
– Palkkaus on alan yleiseen palkkatasoon nähden hyvä
– Palkat maksetaan oikein ja ajallaan
– Töitä riittää, turvattu toimeentulo
– Yhteiset arvot ja päämäärät

Tällaista kritiikkiä sosiaali- ja terveysalan työpaikat ovat saaneet työntekijöiltä:

– Ratkaisut eurot edellä, työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella
– Huonot koulutusmahdollisuudet
– Yrityksessä edetään suhteiden avulla, ei ammattitaidon perusteella
– Kehitettävää työyhteisön ilmapiirissä
– Työntekijöillä ei juurikaan vaikutusmahdollisuuksia työhönsä
– Palkkaus ala-arvoisella tasolla työn kuormittavuuteen ja vaadittuun ammattiosaamiseen nähden
– Samalla työpaikalla eri ammattiryhmiä kohdellaan epätasa-arvoisesti (vrt. lääkärit ja hoitohenkilökunta)

Tunnossa tällä hetkellä eniten arvioita saaneet sosiaali- ja terveysalan yritykset ovat :

1. Suomen terveystalo
2. Attendo
3. Pihlajalinna
4. Stella kotipalvelut
5. HUS
6. Esperi Care
7. Mehiläinen
8. Attendo Mi-Hoiva Oy
9. Heltti Oy
10. Med Group Oy

Mitä mieltä sinä olet työpaikastasi? Jätä arvio »