Sairausajan palkka

1.2.2019

Sairastuessasi sinulla on oikeus sairausajan palkkaan. Ensimmäisen 10 päivän ajan työnantaja maksaa sinulle palkkaa sairauspäiviltä saman verran kuin saisit normaalia palkkaa, minkä jälkeen vastuu sairauspäivärahan maksamisesta siirtyy Kelalle. Monissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu pidemmistä sairausajan palkoista ja joissakin tapauksissa työnantaja on velvollinen korvaamaan sairausajan palkan täysimääräisenä jopa 3 kuukauden ajan. Tämän vuoksi on aina tärkeää tarkistaa oman alan työehtosopimus tai olla yhteydessä esimerkiksi omaan ammattiliittoon. Täysmääräisellä palkalla tarkoitetaan monissa työehtosopimuksissa palkkaa, johon on laskettu mukaan myös mahdolliset ilta-, yö- ja viikonlopputöiden vaikutus palkkaan. Useimmiten sairausajan palkka määräytyy työstä maksetun palkan keskiarvon mukaisesti. Tässäkin tapauksessa oman alan työehtosopimukseen tutustuminen kannattaa.

Kela maksaa sairauspäivärahaa

Kela osallistuu työnantajan sairausloma-ajan palkan kustannuksiin 10 päivän jälkeen. Työnantajan tulee hakea tätä korvausta itse Kelasta, sillä sitä ei makseta automaattisesti. Mikäli työnantajan maksama sairausajan korvaus on pienempi kuin Kelan maksama sairauspäiväraha, tulee työntekijä saamaan summan erotuksen suoraan Kelalta.

Työntekijällä ei ole aina oikeutta sairauspäivärahaan

On myös tilanteita, jolloin työntekijä ei ole oikeutettu sairausajan korvaukseen lainkaan. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa omalla törkeällä huolimattomuudella tai tahallisuudella aiheutettu sairausloma. Tämän kohdan täyttyminen vaatii jo todistettavasti erittäin aktiivista osallistumista sairausloman aiheuttamiseen, kuten esimerkiksi tappelun aloittaminen julkisella paikalla, joka johtaa esimerkiksi murtumaan ja sitä kautta sairauslomaan.

Osasairauspäivärahalla takaisin töihin

Joissakin tilanteissa työntekijä pystyy tekemään töitä esimerkiksi osa-aikaisesti. Tällöin työntekijä voi vapaaehtoisesti sopia yhdessä työnantajan kanssa esimerkiksi 40–60 % työajasta ja kenties poikkeuksellisesta työnkuvasta. Esimerkiksi joissakin tilanteissa toimistotyöhön on mahdollista palata alaraajavammasta huolimatta ja lyhyemmästä työajasta ei aiheudu toipumisaikana liian suurta kuormitusta työntekijälle. Tällöin työntekijä saa palkkaa sovitun prosenttimäärän mukaisesti työnantajaltaan sekä osasairauspäivärahaa Kelalta.

Lomien kertyminen sairausloman aikana

Alle vuoden kestävän yhtäjaksoisen sairauden aikana työntekijä on oikeutettu vähintään 24 vuosilomapäivään, vaikka ne eivät sairauden aikana ehtisikään muutoin kertyä. Nämä mahdolliset lisäpäivät eivät kerrytä uutta vuosilomaa eivätkä ne oikeuta lomarahaan. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa työehtosopimuksessa on toisin määrätty tai työntekijä ei ole esimerkiksi ehtinyt olla täyttä lomanmääräytymisvuotta työnantajan palveluksessa.

Miten toimia, jos sairastut loma-aikana

Lomalla sairastuessa työntekijällä on 6 päivän omavastuuaika. Omavastuupäivät voivat kertyä vuoden aikana useammalta lomalta yksittäisinä päivinä tai yhdeltä lomalta yhtäjaksoisena ajanjaksona. Yli 6 päivän menevältä ajalta työntekijä on oikeutettu pyytämään loman siirtoa. Jokaisella työpaikalla on oma käytäntönsä asian suhteen ja loman siirto todennäköisesti edellyttää lääkärintodistusta tai muuta vastaavaa selvitystä työnantajalle.

Sairauslomakorvauksen tarkoitus

Sairauslomakorvauksen perimmäinen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus toipua työkykyiseksi ilman, että hänen tarvitsee huolestua omasta toimeentulostaan. Saapuessaan töihin puolikuntoinen työntekijä pahimmillaan sairastuttaa muita työyhteisössään sekä mahdollisesti kuormittaa muiden työmäärää enemmän kuin kotona tervehtyessään. Terve ja hyväkuntoinen työntekijä on työnantajalleen ja työyhteisölleen tärkeä.