Palkkaturva on apusi, jos palkkasi jäi maksamatta.

1.2.2019

Työnantajalla on velvollisuus maksaa palkka viimeistään palkanmaksujakson viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Jos työnantaja ei pysty suoriutumaan maksuvelvollisuudestaan, työntekijä voi viedä asian palkkaturvaviranomaisen hoidettavaksi. Palkkaturvajärjestelyn tarkoituksena on maksaa työntekijälle työsuhteesta johtuvia saatavia.

Milloin palkkaturvan puoleen tulee kääntyä?

Palkkaturvajärjestelmä on kehitetty turvaksesi, jos työnantajastasi tulee maksukyvytön. Palkkaturvaa voit hakea seuraavissa tilanteissa:
– Työnantaja on asetettu konkurssiin
– Työnantajan maksukyky ei riitä ulosotossa olevien maksujen maksamiseen
– Työnantaja ei ole huolehtinut velvollisuudestaan maksaa ennakonpidätyksiä tai työnantajamaksuja ajallaan
– Palkkaturvaviranomainen pystyy muuten todentamaan työnantajan maksukyvyttömyyden.

Työntekijän ei tarvitse tehdä erillistä selvitystä työnantajasta, vaan palkkaturvaviranomainen selvittää, onko työnantaja oikeasti maksukyvytön. Palkkaturvaa voidaan maksaa vain, jos maksun peruste ja määrä ovat selvitettävissä, työnantaja todetaan maksukyvyttömäksi sekä kun maksulle ei ole muuta estettä. Muita esteitä voivat olla muun muassa työnantajan tekemä palkkasaatavien riitauttaminen.

Palkkaturvan hakeminen ja käsittelyajat

On tärkeää muistaa, että palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavien erääntymisestä.

Palkkaturvahakemus toimitetaan ELY-keskukseen. Hakemuksen voit tehdä seuraavilla tavoilla:
– Tunnistautumalla sähköisen asioinnin kautta
– Sähköpostitse
– Kirjepostitse

Voit myös valtuuttaa esimerkiksi ammattijärjestön hakemaan palkkaturvaa puolestasi. Heille sähköisen järjestelmän kehittäminen on ELY-keskuksessa kuitenkin vielä kesken. Lisäksi palkkaturvan hakuoikeus on myös konkurssipesällä, jos työnantaja on asetettu konkurssiin.

Miten nopeutan palkkaturva-asian käsittelyä?

Palkkaturvahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 6 kuukautta. Jotta käsittely olisi mahdollisimman joutuisaa, huolehdi seuraavista asioista:
– Varmista, että olet täyttänyt hakemuksen huolellisesti vastaten kaikkiin kysymyksiin ja muistaen allekirjoittaa sen
– Tarkista, että toimitat hakemuksen mukana kaikki tarvittavat liitteet, kuten työsopimuksen, palkkatodistuksen ja työsuhteen päättymisilmoituksen
– Jos sinulta pyydetään lisäselvityksiä, vastaa niihin huolellisesti, tarkasti ja nopeasti
– Huolehdi, että yhteystietosi ovat aina ajan tasalla
– Muista ilmoittaa, mikäli saat maksusuorituksia työnantajalta hakemuksesi jättämisen jälkeen

Mitä saatavia voidaan maksaa palkkaturvana?

Voit hakea palkkaturvasta kaikkia työsuhteesta johtuvia saatavia eli kaikkea sitä tuloa, jota olisit ollut työnantajaltasi oikeutettu saamaan. Alla muutamia esimerkkejä:
– Ansiotulo eli itse palkka, johon sisältyy niin kuukausi-, tunti-, urakka- kuin provisiopalkka
– Loma-ajan palkka, lomakorvaus, lomaltapaluuraha ja lomaraha
– Pekkaspäivät eli työajan lyhennysvapaa
– Irtisanomisajan tai odotusajan palkka
– Matkakorvaukset, päivärahat
– Muut työnantajalta saatavat korvaukset, tarvittaessa palkkaturvaviranomainen ratkaisee tapauskohtaisesti haettujen korvausten edellytykset
Palkkaturvaa maksetaan samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella enintään 15 200 euroa per työntekijä. Summassa on eroavaisuuksia merimiesten sekä aikapankkisaatavien suhteeen.

Palkkaturvaa verotetaan siten, että 5 000 euroon saakka veroprosentti on 30 ja siitä yli menevältä osalta veroprosentti on 50.

Millä palkkaturva rahoitetaan?

Valtio perii kaikki palkkaturvana maksetut saatavat takaisin työnantajalta tai konkurssipesältä korkojen kera. Mahdollinen vaje katetaan työttömyysvakuutusrahastosta, johon kerätään varoja työnantajilta työttömyysvakuutusmaksuina.