Palkka vs. palkkio (eli työkorvaus)

1.2.2019

Palkka ja palkkio tarkoittavat rahallista korvausta tehdystä työstä, mutta mitä eroa niillä oikeastaan on? Selvitämme asiaa seuraavaksi.

Palkkaa saat, kun olet työ- tai virkasuhteessa. Palkka on henkilökohtaista ansiotuloa, joka maksetaan työntekijän tilille, ennakonpidätys verottajalle maksettuna.
Rahallista korvausta voidaan kutsua myös nimikkeillä palkkio, korvaus tai etuus. Kuitenkin varsinainen palkkio eli työkorvaus verottajan näkökulmasta on korvaus, joka ei ole palkkaa, eli et ole työ- tai virkasuhteessa, mutta saat korvauksen tehdystä palvelusta, työstä tai tehtävästä.

Palkkiolla viitataan myös useimmiten elinkeinon harjoittamisesta saatuun tuloon. Jos elinkeinon harjoittaminen on todella pienimuotoista, sitä ei lasketa varsinaiseksi yritystoiminnan harjoittamiseksi eikä työsuhteeksi työn teettäjän kanssa. Verohallinnon linjauksen mukaan myös yksittäisistä toimeksiannoista saatavia korvauksia voidaan heidän ohjeistuksensa mukaan pitää palkkioina eli työkorvauksina.

Palkan sivukulut – palkasta aiheutuu kuluja myös työnantajalle

Kun työnantaja maksaa sinulle palkkaa, työnantajalle aiheutuu siitä myös muita kuluja kuin pelkkä sinulle maksettu varsinainen palkka. Työnantaja maksaa palkan lisäksi sairausvakuutusmaksun verottajalle, työeläkemaksun eläkevakuutusyhtiölle, tapaturmavakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutuksen vakuutusyhtiölle ja työttömyysvakuutusmaksun työttömyysvakuutusrahastoon.

On myös hyvä tietää, että työnantajalle lisäkuluja palkanmaksun lisäksi aiheuttavat sairauspoissaolot ja muut vapaat, lomarahat, työturvallisuus sekä työterveyshuolto.

Palkan lisäksi koituvat kulut työntekijälle

Työntekijän palkasta vähennetään työntekijän osuus TyEL-maksusta eli työntekijän eläkemaksusta ja TVR-maksusta eli työttömyysvakuutusmaksusta. Työnantaja hoitaa näiden perimisen suoraan työntekijän palkasta ja tilittää ne edelleen. Sairausvakuutusmaksun osuus työntekijälle vuonna 2020 on 1,18 % palkasta – tätä maksua ei tarvitse maksaa, jos työntekijä on alle 16-vuotias tai vähintään 68-vuotias. Lisää sekä työntekijälle että työnantajalle kuuluvista palkan sivukuluista pääset lukemaan Tunnon palkkalaskelmaa koskevasta artikkelista, jossa käydään tarkemmin läpi kaikki kulut ja palkkalaskelmassa näkyvät maksut.

Työkorvauksen eli palkkion sivukulut

Jos työnantaja maksaa sinulle palkkion eli työkorvauksen, työnantajalla ei ole velvollisuutta hoitaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja. Työntekijä tai suorittaja laskuttaa työnantajaa palvelustaan, jonka kokonaishinnan hän määrittää niin, että hänen kaikki hänen kustannuksensa sisältyvät siihen, mukaan lukien sosiaaliturvan järjestämisen kulut sekä muut jäljempänä mainitut vakuutukset, jotka palkansaajalla kuuluvat työnantajan hoidettaviksi. Työnantaja huolehtii ennakonpidätyksestä verokortin mukaisesti ja ilmoittaa palkkiosta verottajalle. Työkorvauksella työskennellessä työnantaja ei tarjoa työntekijälle tapaturmavakuutusta, työeläkevakuutusta tai loma-ajan palkkaa, vaan kaikki nämä kulut kuuluvat työntekijän itse maksettaviksi.

Palkan ja palkkion välillä on joitakin merkittäviä eroja

Palkkio ja palkka voivat helposti sekoittua puhekielessä ja harvempi pysähtyy miettimään, mikä ero näillä kahdella termillä oikein on. Molemmissa tapauksissa puhutaan saatavista ansioista, sillä sekä palkka että palkkio ovat korvausta tehdystä työstä. Erona voidaan kuitenkin pitää sitä, että palkkaa saadessa ollaan työsuhteessa työnantajan kanssa, jossa työnantaja on velvollinen huolehtimaan muun muassa tapaturma- ja sosiaalimaksuista sekä muista vakuutuksista. Työkorvausta eli palkkiota saadessa työn suorittaja vastaa muista kuin verojen ennakonpidätyksestä ja hinnoittelee työnsä itse.