Palkka myöhässä? Selvitä oikeutesi mahdollisiin korvauksiin

1.2.2019

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus maksaa työntekijälle palkka suoritetusta työstä sovittuna päivänä, sovitulla tavalla ja sovitun suuruisena. Ellei erikseen ole muuta sovittu, palkka on maksettava viimeistään palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Jos sovittu palkanmaksupäivä osuu viikonlopulle tai arkipyhälle, on palkka oltava maksettuna työntekijän tilillä edellisenä arkipäivänä.

Palkkasaatavat työsuhteen päättyessä

Kun työsuhde päättyy, on palkka maksettava työntekijälle työsuhteen viimeisenä voimassaolopäivänä, ellei työsopimuksessa tai muulla erillisellä sopimuksella ole muuta sovittu. Usein työsopimuksissa onkin erillinen lauseke, jossa kerrotaan viimeisen palkan tulevan maksuun seuraavan palkanmaksujakson palkanmaksupäivänä.

Korvaukset palkan viivästymisen yhteydessä

Työntekijällä on oikeus viivästyskorkoihin, mikäli palkka ei ole saapunut tilille palkanmaksupäivänä. Tämä on yksi selkeimmistä työnantajan velvollisuuksista. Työnantaja voi mahdollisesti vedota ylivoimaisiin esteisiin, kuten esimerkiksi pankkialan lakkoon, mutta ennalta-arvaamaton pankkialan lakko on erittäin epätodennäköinen.

Kiistatilanteissa tai laskuvirheestä johtuva viivästys voi oikeuttaa työntekijän saamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa palkalleen, kunhan hän muistaa ilmoittaa asiasta työnantajalle kuukauden sisällä. Työnantajalla on tällöin kolme arkipäivää aikaa ratkaista tilanne ja suorittaa palkkasaatavien maksaminen.

Keinoja viivästyneen palkan saamiseen

Mikäli työnantaja ei ole kykeneväinen hoitamaan palkanmaksua, tulee työntekijän viedä asia eteenpäin palkkaturvaviranomaiselle. Tarkemmin palkkaturvasta, sen hakemisesta ja korvauksista voit lukea Tunto-palvelun sivuilta. Lisäksi lisätietoja palkkaturvasta tarjoa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöministeriö, jonka kotisivuilta löydät paljon asiaan kuuluvaa tietoa.

Palkkasaatavat tuomioistuimen kautta

Viimeisenä keinona kaikkien palkkasaatavien saamiseen on asian vieminen tuomioistuimeen. Kaikille osapuolille parempi vaihtoehto olisi päästä yhteisymmärrykseen neuvottelemalla, mutta tarvittaessa tuomioistuin ratkaisee riita-asian. Kanne tuomioistuimeen on nostettava voimassa olevassa työsuhteessa viiden vuoden sisällä palkkapäivästä ja työsuhteen päätytttyä kahden vuoden sisällä palkkapäivästä.

Entä jos työnantaja menee konkurssiin?

Mikäli yritys päätyy konkurssiin, määrätään sille pesänhoitaja, joka alkaa selvittää, ketkä saavat korvauksia konkurssipesästä. Työntekijän onneksi hän voi tässä tilanteessa kääntyä ELY-keskuksen puoleen, joka hoitaa asian palkkaturvajärjestelyn kautta. Poikkeuksena ovat saatavat, jotka eivät kuulu työsuhdesaatavaluetteloon. Näiden saamiseksi on työntekijän itse oltava yhteydessä pesänhoitajaan ja selvitellä mahdollisuutta saada korvaus konkurssipesästä.