Ota selville, paljonko tulet saamaan eläkettä

1.2.2019

Työuran alkaessa eläkeasiat eivät ole ensimmäisenä mielessä, mutta on kuitenkin erittäin tärkeää tietää, miten ja mistä eläkkeesi tulee koostumaan. Työeläkkeesi alkaa kertyä kaikista urasi aikana saamistasi ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän vuosien aikana kerrytät työtuloja yrittäjänä tai palkansaajana, sitä suurempi kuukausittainen eläkkeesi tulee eläkkeelle jäädessäsi olemaan.

Eläke kertyy eläkemaksuista, tutkinnoista ja etuuksista

Eläke alkaa kertyä palkansaajilla 17-vuotiaana ja yrittäjillä 18-vuotiaana. Aina 52 ikävuoteen saakka eläkemaksut verottavat ansiotuloja 1,5 %:n verran ja 53–62-vuoden välillä eläkemaksut nousevat 1,7 %:iin.

Eläkettä kertyy myös vuoden 2005 jälkeen suoritetuista tutkinnoista, mikä tarkoittaa, että pelkkä opiskelu ei riitä, vaan eläkkeen kertyminen vaatii koko tutkinnon suorittamista. Lisäksi tutkinnon suorittaneen on tienattava eläkevakuutettuja työansioita hieman yli 18 000 euron edestä työuransa aikana.

Kuinka paljon tutkinnot kartuttavat eläkettä:
– ammatillinen perustutkinto 3 vuotta
– ammattikorkeakoulututkinto 4 vuotta
– alempi korkeakoulutukinto 3 vuotta
– ylempi korkeakoulututkinto 5 vuotta

Jos olet saanut Kelalta opintotukea suorittaessasi opintoja ulkomailla, myös sen tutkinnon loppuun suorittaminen kerryttää eläkettä.
Sosiaalietuudet, kuten työttömyysturva sekä perhevapaat, kuten vanhempainvapaa, vaikuttavat kasvattamalla eläketulojasi. Jos jatkat työskentelyä eläkkeellä ollessasi, keskustele työn vaikutuksesta eläkkeeseesi työeläkelaitoksen kanssa.

Miten eläke määräytyy?

Käytännössä eläke lasketaan kertomalla vuosiansiot kertoimella 1,015 ja jakamalla summa 12 kuukaudella, jolloin saadaan kuukausittainen eläke.
Eläkkeen määrään positiivisesti vaikuttaa eli saat lykkäyskoron, jos jatkat työntekoa alimman eläkeikäsi ylittymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että vanhuuseläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaisella jatkamallasi kuukaudella, eikä lykkäyskorotukselle ole ylärajaa, joten työssäkäyntiä voit jatkaa niin kauan kuin se muilta osin sinulle sopii.

Tämän lisäksi keskimääräinen elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkkeitä sitä mukaa, kun ihmisten elinajanodote jatkaa nousuaan.

Mistä tarkistan oman eläkekertymäni

Voit tarkistaa työeläkkeesi kertymän kirjautumalla pankkitunnuksilla työeläkepalveluun osoitteessa www.tyoelake.fi/tyoelakeote/. Otteesta näet työhistoriasi sekä kaikki kertyneet maksut. Tietoja on hyvä pitää silmällä ja palvelun avulla ne on helppo tarkistaa esimerkiksi kerran vuodessa, jotta kaikki työhistoria- ja maksutiedot näkyvät varmasti laskennassa. On hyvä muistaa, että työeläkeote ei kerro tarkasti tulevan eläkkeen määrää, sillä riippuen jäljellä olevien työvuosien määrästä eläkettä voi vielä kertyä runsaastikin. Toki jos olet jo lähempänä eläkeikää, myös työeläkeote on lähempänä todellista tulevaa eläkettä.

Saat kotiisi myös paperisen työeläkekertymän kerran kolmessa vuodessa, mutta siinä olevat tiedot kertovat eläkekertymän tilanteen edellisen vuoden loppuun saakka.