Oppisopimus on tie uuteen ammattiin

1.2.2019

Perinteisen opiskelun rinnalle tullut oppisopimuskoulutus yhdistää käytännön työn teoriaan. Konkreettisesti työpaikalla tehtävä kouluttautuminen ja työssäoppiminen yhdessä teoriaopintojen kanssa antaa mahdollisuuden suorittaa tutkinnon eli saada ammatillisen pätevyyden, syventää jo olemassa olevaa ammatillista osaamista tai hankkia kokonaan uusia taitoja. Oppisopimuskoulutuksessa on mahdollista suorittaa niin perustutkinto, ammattitutkinto kuin erikoisammattitutkintokin. Tutkinnon oppisopimuskoulutuksella suorittanut voi halutessaan halkeutua jatkokoulutukseen niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoonkin.

Miten oppisopimuskoulutus toteutetaan?

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääasiallisesti, kuten edellä on mainittu, työpaikalla käytännön harjoitusten kautta. Teoriaopintoja oppisopimuskouluttautujalle annetaan ammatillisessa oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka nauttivat käytännön kautta oppimisesta. On kuitenkin tärkeää huomioida, että oppisopimuskoulutus vaatii oma-aloitteisuutta, omista opinnoista vastuun ottamista, kykyä itsenäiseen opiskeluun sekä aktiivisuutta. Tällä tavalla kouluttautuminen on myöskin päätoimista.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi kokemus ja osaaminen, jotka vaikuttavat puolestaan opintojen sisältöön ja koulutuksen kestoon.

Toimeentulo oppisopimuskoulutuksen aikana

Oppisopimuskoulutus on useimmiten maksutonta eli teoriaopinnot ovat ilmaisia ja työstä saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Voi olla, että teoriaopintojen ajalta työnantaja ei maksa sinulle palkkaa, jolloin saatat olla oikeutettu opintotukeen. Tarkemmin asia selviää ottamalla yhteyttä omaan oppilaitokseesi tai Kelaan.

Avoimet oppisopimuspaikat

Oppisopimuspaikkoja voi lähteä hakemaan ottamalla yhteyttä sinua kiinnostavan alan yrityksiin, esimerkiksi kampaamoihin, autokorjaamoihin ja vanhainkoteihin. Mikäli työnantaja on kiinnostunut ottamaan oppisopimuskoulutettavan, on seuraava vaihe ottaa yhteyttä oppisopimustoimistoon koulutushakemuksen tekemiseksi. Tämän lisäksi löydät valmiita oppisopimuspaikkoja esimerkiksi osoitteesta https://www.monster.fi/tyopaikat/haku/?q=oppisopimus. Sivuilta löydät eri yritysten jättämiä ilmoituksia työn ohessa suoritettavista kouluttautumismahdollisuuksista.

Oppisopimuskoulutuksesta sopiminen

Oppisopimus luodaan työnantajan ja opiskelijan välille. Sopimuksessa on tultava esille seuraavat asiat:
– Sopimuksen kesto
– Koeajan kesto
– Suoritettava tutkinto
– Palkkaus eli alaa koskeva työehtosopimus
– Työtehtävät, joihin sinut koulutetaan
– Oppilaitos, joka huolehtii teoriapuolen opetuksesta
– Teoriaopintojen ajankohta
– Vastaavat työpaikkakouluttajat
– Työnantajan saama kulukorvaus
– Muut opintojen kannalta tärkeät asiat

Oppisopimuskoulutus vaatii aina hyväksynnän, joko oppisopimustoimistolta tai oppisopimuskoulutuksen järjestävältä oppilaitokselta.

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt

Jokainen meistä oppii ja omaksuu asioita eri tavalla. Joillekin teoriapohjainen koulutus sopii paremmin, kun taas toisille käytännönläheinen käsillä tekemisen kautta oppiminen on helpompaa ja ominaisempaa. Oppisopimuskoulutus on nimenomaan luotu työssä oppiville, oma-aloitteisille, itsenäisille ja motivoituneille opiskelijoille. Tämän koulutuksen etuna on myös se, että opiskelija saa opiskeluajaltaan palkkaa, jolloin se on myös erittäin varteenotettava opiskeluvaihtoehto varttuneemmille opiskelijoille, joiden elämäntilanteen vuoksi säännöllinen palkkatulon puuttuminen voisi muuten olla esteenä opiskeluille.