Näissä yrityksissä on parhaat kollegat ja työyhteisöt

9.4.2020
Kirjoittanuttuntoadmin

Tällä hetkellä vallitsevan poikkeustilanteen koskettaessa meitä kaikkia, myös työyhteisön ja kollegoiden merkitys on noussut aivan uudelle tasolle etätyöskentelyn ja sosiaalisen eristäytymisen myötä. Myös niillä aloilla, joilla etätyöskentely ei ole mahdollista, lähimmistä kollegoista on muodostunut kriisin keskellä tärkeä voimavara ja tukipilari pitämään arkea kasassa ja jaksamaan töiden parissa.

Tunnossa yrityksiä ja organisaatioita arvioidaan työnantajina kuudessa eri osa-alueessa, joista kollegat ja työyhteisö on yksi.

Näin Tunnon käyttäjien kommentteja hyvistä työyhteisöistä ja kollegoista:

– Yritys, jossa on mahtava yhteishenki. Työntekijöille annetaan paljon vapautta tehdä työ parhaaksi katsomallaan tavalla.
– Kollegat ovat taitavia ja mukavia, ihmisiin luotetaan ja pystyt vaikuttamaan omaan tekemiseesi paljon.
– Yritys, jossa ihmiset kohdataan ihmisenä riippumatta lähtökodista.
– Turvallinen ja voimakkaasti kehittyvä yritys, joka satsaa voimakkaasti henkilöstön kehitykseen ja hyvinvointiin.
– Yritys panostaa työntekijöihin hyvinvointiin sekä työkaluihin. Tuetaan työntekijää tarvittaessa.

Organisaatioita, jotka ovat saaneet Tunnossa matalat pisteet kollegat ja työyhteisö -ominaisuudesta, on kuvailtu mm. näin:

– Henkilöstöpolitiikka äärimmäisen vanhanaikainen. Tämä heijastuu henkilöstön hyvinvointiin ja työilmapiiriin.
– Autoritäärisesti johdettuja tiimejä ja osastoja, joilla vallitsee äärimmäisen epämiellyttävä ilmapiiri.
– Henkilöstö ja asiakkaat pelkkä menoerä. Työntekijöitä ei kunnioiteta.

Tunnossa tällä hetkellä kollegojen ja työyhteisön perusteella parhaiten arvioidut yritykset top 10:
1. Creators Oy
2. Columbia Road
3. Vala Group
4. Compass Human Resources Group
5. Granlund
6. Värväämö
7. aTalent Recruiting Oy
8. Koodiviidakko
9. Koti Puhtaaksi
10. Sweco

Kaikille näille yrityksille yhteisiä ominaispiirteitä ovat: työpaikalla voi olla oma itsensä, mahdollisuus itsensä kehittämiseen, itseohjautuvuus ja vapaus.

Muistetaan pitää kollegat lähellä ja yhteishenkeä yllä hyvällä fiiliksellä, vaikka elämmekin poikkeuksellisia aikoja.

Millainen fiilis teillä on työpaikalla ja millaiset kollegat sinulla on? Jätä oma arviosi