Mitä tarkoittaa lomautus?

1.2.2019
Kirjoittanuttuntoadmin

Tämä tarkoittaa työn tekemisen ja tästä johtuen myös palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautuksen aikana työsuhteesi säilyy kuitenkin ennallaan, eli työn tekemisen on tarkoitus jatkua normaalisti lomautuksen jälkeen. Töistä lomauttaminen voidaan tehdä myös tehdä eri tavoin. Töistä voidaan lomauttaa määräajaksi, toistaiseksi tai tekemällä töitä osa-aikaisesti.

Lomauttaminen edellyttää yritykseltä

Yritys voi lomauttaa työntekijän kahdella eri perusteella:

– yrityksellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työmäärä on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta tehtävää yrityksen sisällä tai muuta koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi.

– yrityksen edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti – enintään 90 päivän ajaksi. Edellytyksenä on, että työntekijälle ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta, joka vastaisi työnantajan tarpeita.

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia myös määräaikaisesta lomauttamisesta.

– näin voidaan sopia silloin, kun työnantajan toiminta tai taloudellinen tilanne näin vaativat.
– Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi yleensä lomauttaa vain silloin, jos hän toimii vakituisen työntekijän sijaisena ja jos työnantajalla olisi oikeus lomauttaa tämä vakituinen työntekijä.

Jos yritykselle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana muuta lomautetulle soveltuvaa työtä, lomautus pitää tässä tapauksessa katkaista. Työntekijöiden edustajia ei voida lomauttaa, ellei ole sellainen tilanne että hänen työ loppuisi kokonaan eikä työnantajalla olisi mitään muuta työtä tarjolla.

Miten toimit lomautustiedon saadessasi?

– Yrityksen on viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista ilmoitettava työntekijälleen lomautuksen syy, alkamisaika ja lomautuksen kesto tai arvioitu kesto. Yrityksessä käytössä olevassa työehtosopimuksessa voidaan määrätä toisin.

– Lomautetun tulee välittömästi ilmoittautua paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon (viimeistään lomautuksen ensimmäisenä päivänä) mukanaan työnantajalta saamansa lomautustodistus. Kokonaan lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, ja osa-aikaisesti lomautetuille soviteltua päivärahaa. Mikäli kuulut ammattiliittoon ja työttömyyskassaan, voit kääntyä heidän puoleensa ansiosidonnaisen päivärahan maksua varten. Lisätietoa saat omasta liitostasi.

Lomautetun työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijä voi lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, oikeutta irtisanomiseen ei ole viimeisen lomautusviikon aikana. Lomautettu työntekijä voi myös halutessaan ottaa lomautuksen ajaksi vastaan muuta työtä toiselta työnantajalta.

Työntekijällä on myös lomautuksen aikana voimassa lojaliteettivelvollisuus työnantajaansa kohtaan. Työntekijä ei saa lomautusaikanaan ilmaista liike- tai ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa eikä tuottaa muuta vahinkoa työnantajalleen. Luontaisedut eivät automaattisesti säily lomautusaikana, mutta tämä on tapauskohtaista eri yrityksissä. Esimerkiksi työpuhelin, liittymä ja tietokone voivat säilyä työntekijällä myös lomautuksen aikana. Lomautuksen aikana työntekijälle kertyy myös vuosilomaa 30 työpäivän jaksoissa.

Työsuhteen päättäminen lomautusaikana työnantajan toimesta

Työnantaja voi irtisanoa lomautetun työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana. Silloin työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa, josta voidaan vähentää 14 päivän palkka, jos työntekijä on lomautettu yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Tästä voidaan poiketa valtakunnallisilla työehtosopimuksilla.

Lähteet ja lisätietoja:

Työsuojeluhallinto – lomauttaminen
Työsuojeluhallinto – Vuosiloma
Työ- ja elinkeinotoimisto