Kesätyöseteli auttaa ottamaan ensiaskelia työelämään

8.1.2021

Monet kaupungit ympäri Suomea jakavat kesätyöseteleitä tai kesäseteleitä 15–18-vuotiaille nuorille. Kesätyösetelien määrä vaihtelee kunnittain. Setelien tarkoituksena on auttaa nuoria työllistymään kesäaikana sekä saavuttamaan arvokasta kokemusta työmaailmasta. Seteli voi olla avainasemassa sille, että nuori pääsee ensimmäiseen työpaikkaansa. Ensimmäisen työpaikan merkitystä nuorelle ei voi väheksyä, sillä se antaa ensimmäisen kosketuksen varsinaiseen työelämään, opettaa vastuun kantamista ja muita työelämässä tarvittavia taitoja.

Hyödyt palkkaavalle yritykselle, organisaatiolle tai säätiölle

Työnantajalle seteli antaa mahdollisuuden saada taloon uutta verta ja innokasta, oppimishaluista työvoimaa sekä mahdollisuuden olla mukana perehdyttämässä tulevaisuuden työvoimaa. Monet pienet ja keskisuuretkin yritykset painiskelevat päivittäin palkkaamiskysymysten parissa ja yhdenkin uuden työntekijän palkkaaminen ei ole pelkästään rahallinen kysymys, vaan perehdyttämisvaihe kuluttaa myös aikaa ja vaatii henkilöstöresursseja.

Kesätyöseteli voi toimia madaltavana kynnyksenä nuoren ja kokemattoman työntekijään palkkaamiseen. Tämän kaltaiset työsuhteet ovat miltei aina positiivisia kokemuksia sekä työnantajalle että työelämään tutustuvalle nuorelle. Vaikka nuorella ei vielä monia työtaitoja olekaan, löytyy nuorisolta monia taitoja ja raikasta energiaa ja ideoita, joista vakituisen henkilökunnan tulisi ottaa oppia. Erityisesti monipuoliset IT-taidot, sosiaalisen media osaaminen, niin sisällön luominen kuin sen sisälukutaito sekä kyky omaksua uutta ovat omiaan tuomaan uusia tuulia jokaiselle työpaikalle.

Mikä kesätyöseteli on?

Kesätyösetelin avulla nuori voi hakea töitä eri yrityksistä, yhdistyksistä, säätiöistä ja seurakunnista. Kuitenkaan omalle perheenjäsenelle, kaupungille ja valtiolle työskentely ei setelin avulla onnistu. Kun otat työpaikkaan yhteyttä, kannattaa sinun jo heti alussa mainita, että käytössäsi on kesätyöseteli. Se useimmiten toimii näppäränä lisäapuna työpaikan saamisessa ja mielenkiinnon herättämisessä.

Työsuhde setelin avulla on useimmiten noin 10 päivää ja maksettava palkka vaihtelee 350–450 euron välillä. On toki mahdollista, että työsuhde kestää kauemmin, jolloin myös palkka kasvaa toteutuneidden työpäivien mukaisesti. Menettelyt vaihtelevat hieman kaupungeittain, joten etsimällä tietoa internetistä tai ottamalla yhteyttä omaan kuntaasi saat tarkat ohjeet kesätyösetelin hakemiseksi ja sen hyödyntämiseksi.

Töissä kesätyösetelillä palkattuna

Kun aloitat työskentelyn yrityksessä, josta olet saanut työpaikan kesäsetelin avulla, anna seteli työnantajallesi. Hän huolehtii siitä, että seteli tilitetään oikeaan aikaan ja saat maksun tekemästäsi työstä. Muuta poikkeavaa kesäsetelillä työllistymisestä verrattuna perinteiseen kesätyöpaikkaan ei olekaan. Työnantaja määrittää sinulle sopivan työtehtävän, perehdyttää sinut tehtävään ja odottaa sinulta samanlaista työpanosta kuin muiltakin työntekijöiltä. Kun työjakso on tullut päätökseen, muista pyytää työnantajalta itsellesi työtodistus, josta on taas lisää hyötyä seuraavaa työpaikkaa etsiessäsi.