Johto hyvin, kaikki hyvin?

6.9.2019

Johtamisella on suuri merkitys yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Esimerkiksi yrityksen arvoja on vaikea jalkauttaa työntekijätasolle käytännössä, jos johto ei itsekään tunnu uskovan niihin.

Tunto-palvelussa yrityksiä arvioidaan työnantajina kuudessa eri osa-alueessa: tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky, yrityksen vastuullisuus, turvallinen toimintakulttuuri, johtaminen ja esimiestyö, kollegat ja työyhteisö sekä palkka ja edut.

Johtaminen on kautta linjan koko datassa kriittisimmin arvioitu, lähes kaikissa yrityksissä huonoiten menestynyt kategoria. Kuitenkin palveluumme kertyneiden arvioiden perusteella näyttää siltä, että sellaiset yritykset, jotka ovat saaneet hyvät arviot johtamisesta, menestyvät muillakin osa-alueilla. Voisiko tästä päätellä, että johtamisella on vaikutusta siihen, millaiseksi työntekijät kokevat mm. yrityksen tulevaisuudennäkymät, toimintakulttuurin ja vastuullisuuden?

Tällaisilla ominaisuuksilla Tunto-palvelun käyttäjät ovat kuvanneet yrityksiä, joissa johtaminen on hyvää:

 • Esimiesvalintaan on kiinnitetty paljon huomiota, valittu rooliin aidosti sopivat henkilöt
 • Omistajat läsnä
 • Työpaikalla matala hierarkia, byrokratia minimissään
 • Yhteistyö yli tiimirajojen
 • Vastuunanto – autonomia
 • Työntekijöillä tilaa kehittyä ja kasvaa

Hyvässä johtamisessa korostuu ihmisläheisyys, esimiesten ja johdon ammattitaito, byrokratian puute sekä työntekijöiden kehittymismahdollisuudet. Nämä ominaisuudet nousivat myös esille Tunnon pohjadatatutkimuksessa asioina, joita ihmiset pitävät yleisesti työelämässä tärkeänä. Tutkimus toteutettiin Alma Median päättäjäpaneelissa osana Tunnon lanseerausta.

Yrityksiä, jotka ovat saaneet Tunnossa matalat pisteet johtamisessa, on kuvailtu mm. näin:

 • Esimieheksi pääsee kuka tahansa – suhteilla, ei osaamisen perusteella
 • Huonoa muutosjohtamista
 • Kasvutahti liian nopeaa, ei pysytä perässä
 • Esimiehen välinpitämättömyys
 • Alaisen ammattitaidon kyseenalaistaminen
 • Esimiesten koulutustason uupuminen

Huonona pidetyssä johtamisessa korostuvat osaamisen ja ammattitaidon puute sekä välinpitämätön ja kyseenalaistava asenne alaisiin.

Tunnossa tällä hetkellä johtamisen perusteella parhaiten arvioidut yritykset top 10:

 1. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
 2. Granlund Oy
 3. Eficode Oy
 4. SOL Palvelut Oy
 5. Hilti (Suomi) Oy
 6. Rejlers Finland Oy
 7. Gofore Oyj
 8. Nordic Henkilöstöpalvelut Oy
 9. Vincit Oyj
 10. aTalent Recruiting Oy

 (Yritykset, joilla on yli 10 arviota Tunnossa)

Kuinka hyvin teillä johdetaan? Jätä arvio työpaikastasi.