Hyvä työntekijäkokemus hyödyttää koko organisaatiota

1.3.2019

Viime aikoina työntekijäkokemuksesta on alettu puhua Suomessakin yhä enemmän. Siinä missä yritysten tulisi tehdä työnhakijakokemuksesta mahdollisimman positiivinen, on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, minkälaisena yrityksen työntekijät kokevat työskentelyn yrityksessä.

Työntekijäkokemus syntyy monista eri tekijöistä, esimerkiksi työntekijän vuorovaikutuksesta johtoon, esimiehiin ja työkavereihin. Iso osa työntekijäkokemusta on, miten työntekijä kokee oman työnsä ja vastaavatko työn tavoitteet hänen omiaan. Siihen liittyy myös se, miten omaa työtään on mahdollista tehdä; työympäristö sekä työvälineet.

Syitä, miksi jokaisen yrityksen tulisi panostaa työntekijäkokemukseen

Asiakastyytyväisyys ja tuloksellisuus

On tutkittu, että työntekijöiden tyytyväisyys lisää myös asiakkaiden tyytyväisyyttä, eli asiakaskokemus on vahvasti sidoksissa työntekijäkokemukseen. Työtekijäkokemukseen panostaminen voi siis edesauttaa yrityksen liikevaihdon kasvua.

Lisäksi omasta työstään innostuneet ja työpaikassaan viihtyvät työntekijät ovat motivotuneempia tuottamaan parempaa tulosta.

Työnantajamielikuva

Työnantajamielikuvan rakentaminen pitäisi aloittaa ensisijaisesti organisaation sisältä ja vasta tämän jälkeen viestiä sitä ulospäin, sillä paras mainos yritykselle on tyytyväinen työntekijä. Työpaikkaansa tyytyväiset työntekijät houkuttelevat yritykseen myös muita osaajia.

Tutkimusten mukaan ystävien ja tuttavien mielipide on tärkein lähde muodostettaessa mielikuvaa yrityksestä työnantajana. Sillä, miten entiset ja nykyiset työntekijät puhuvat yrityksestä, voi olla merkittäväkin vaikutus työnhakijoiden halukkuuteen hakea yritykseen töihin, eikä sitä kannata väheksyä. Kannattaa myös pitää mielessä, että negatiivinen sana kiirii usein kauemmas kuin positiivinen.

Työntekijöiden pysyvyys

Positiivinen työntekijäkokemus edistää työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni, sillä tilalle voi olla vaikeaa löytää uutta yhtä hyvää työntekijää. Etenkin, kun tietyillä aloilla on pulaa osaavista työntekijöistä.

Lisäksi rekrytointi on kallista ja vie sekä aikaa että resursseja. Myös uuden työntekijän perehdytys työtehtäviin ja yrityskulttuuriin ottaa aina oman aikansa.

Aitoa sitoutumista ei saada vain ulkoisilla puitteilla

Työntekijäkokemus koostuu paljon muustakin kuin työnantajan tarjoamista ulkoisista puitteista ja eduista. Luonnollisesti kilpailukykyisellä palkalla ja lisäeduilla on positiivinen vaikutus työntekijäkokemukseen, mutta jos yrityskulttuuri ja johtaminen eivät ole kunnossa, niiden vaikutus työntekijöiden pysyvyyteen ja viihtyvyyteen työpaikalla jäävät pieneksi.

Aidosti onnistuneen työntekijäkokemuksen saavuttamiseksi yritysten tulee kiinnittää myös näihin asioihin huomiota:

  • Työntekijän kokemus oman työn merkityksellisyydestä ja mahdollisuudet kehittyä
  • Työyhteisön yhteishenki, tiimityö sekä tiimien välinen yhteistyö
  • Työntekijän kokemus siitä, että työpanosta ja osaamista arvostetaan
  • Johdon ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja tunne siitä, että työntekijöitä kuunnellaan

Erinomainen työntekijäkokemus ei siis synny itsestään, vaan sitä täytyy tietoisesti kehittää ja sen eteen täytyy tehdä pitkäjänteisesti töitä.

 

Minkä arvion sinä jättäisit omasta työpaikastasi? Jätä arvio.