Hanki tietoa yrityksen kulttuurista jo työnhakuvaiheessa

17.7.2019

Työntekijän yhteensopivuus yrityksen kulttuuriin eli ’cultural fit’ on tärkeää niin työntekijän itsensä kuin yrityksenkin kannalta. Kulttuurinen yhteensopivuus ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee olla samanlaisista taustoista, saman ikäisiä tai edes kiinnostuneita samoista asioista. Työyhteisön monimuotoisuus itseasiassa lisää yrityksen osaamispääomaa ja tuottavuutta.

Toimivan yrityskulttuurin keskiössä on kaikkien työntekijöiden jakamat yhteiset arvot, missio ja ihmiskäsitys. Mitä paremmin ne kohtaavat, sitä todennäköisemmin uusi työntekijä työssään ja yrityksessä viihtyy.

Miksi kulttuurinen yhteensopivuus on tärkeää?

Siinä missä ihmiset ovat erilaisia, myös yritykset ja niiden kulttuurit ovat erilaisia. Tietynlainen toimintakulttuuri, joka sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Työpaikkaan liittyvät ongelmat eivät yleensä johdu siitä, että työntekijä tai yritys olisi ”huono”, vaan kyseisen yrityksen kulttuuri ei ole työntekijälle oikea.

Työntekijälle on paljon hyötyä siitä, että voi työskennellä itselleen sopivassa työyhteisössä, jonka arvot voi jakaa.

Työviihtyvyys ja hyvinvointi
Työpaikka, jossa työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, toimintatavat ja arvot ovat sellaisia, johon voi sitoutua ja samastua lisää työntekijän viihtyvyyttä, turvallisuutta ja henkistä hyvinvointia.

Motivaatio
Työ, jossa pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja kehittymään, lisää motivaatiota ja suorituskyky paranee. Kuka ei haluaisi olla hyvä ja tehokas työssään?

Sitoutuminen
Hyvässä työyhteisössä viihtyy ja tarve vaihtaa työpaikkaa vähenee. Lojaalius työpaikkaa kohtaan motivoi antamaan parhaansa.

Itselleen epäsopivassa yrityskulttuurissa työskenteleminen voi aiheuttaa motivaation puutetta, tarpeetonta stressiä ja pahimmassa tapauksessa jopa sairastelua ja työuupumusta.

Miten voit saada tietoa yrityksen kulttuurista jo työnhakuvaiheessa?

On ikävää huomata jo työt aloitettuaan, että yrityskulttuuri ei ehkä olekaan itselle oikea. Siksi on hyvä pohtia yrityskulttuureja jo työnhakuvaiheessa ja kartoittaa yrityksiä etukäteen.

Aluksi on kuitenkin hyvä harjoittaa itsetutkiskelua ja tutustua omaan työskentelytyyliinsä.

Voit aloittaa pohtimalla näitä asioita:

  • Minkälaisessa työympäristössä tai yrityksessä haluaisit työskennellä? Pieni, iso, kansainvälinen, startup-henkinen, matalahierarkkinen jne.
  • Mitä asiat ovat sinulle tärkeitä? Esim. yrityksen eettisyys, innovatiivisuus, työn vastuullisuus, etenemismahdollisuudet yms.
  • Minkälainen on työskentelytyylisi? Oletko detaljiorientoitunut vai suurpiirteinen, itsenäinen vai tiimityöskentelijä jne.

Tämän jälkeen on helpompi hahmottaa, mitä oikeastaan tulevalta työpaikaltasi haluat.

Vinkkejä, miten yrityksen kulttuuria voi selvittää?

  • Tutki yritysten arvoja ja selvitä, miten arvot näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa
  • Selaa yritysten somekanavia, miten työyhteisö näkyy siellä? Minkälaista viestintä on?
  • Käytä työhaastattelutilanteen rajattu järkeviin kysymyksiin, joilla saat aidosti tietoa yrityskulttuurista – älä kysy kysymyksiä, jotka on helppo sivuuttaa vastaamalla joko kyllä tai ei. Kysy sen sijaan esimerkiksi ”Miten teillä suhtaudutaan etätyöskentelyyn?” ja ”Minkälainen tuleva tiimini on?”. Vastaukset kertovat suoraan kulttuurista.

Tietoa yrityskulttuureista voi selvittää myös kysymällä kokemuksia muilta, esimerkiksi tutuiltasi tai lukemalla arvioita puolueettomasta verkkopalvelusta, kuten esimerkiksi meiltä Tunnosta.

Palvelumme tavoitteena on edistää työelämän läpinäkyvyyttä ja vahvistaa positiivista muutosta – työntekijöiden on helpompi löytää arvoihinsa sopiva työnantaja ja työnantajilla on mahdollisuus saada kulttuurinsa sopivia työnhakijoita.

Miten sinä kuvailisit työpaikkaasi? Jätä arvio.