Tätä mieltä IT-ammattilaiset ovat työnantajistaan

29.11.2019

Kuten hyvin on tiedossa, IT-alalla on pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Esimerkiksi ICT-alan keskusjärjestön Tivian laskujen mukaan Suomessa tarvitaan jopa 3800 ohjelmistoammattilaista lisää vuodessa. Vuonna 2020 Suomesta voi uupua jopa 15 000 IT-alan ammattilaista, kertoo Talouselämä. Kipeimmin osaajia kaivataan ohjelmistokehitykseen. Tämän vuoksi työnantajamielikuvaan panostaminen ja omasta yrityskulttuurista viestiminen on erityisen tärkeää.

Nykypäivänä työltä kaivataan yhä enemmän merkityksellisyyttä ja yhteensopivuutta omiin arvoihin. Miten siis työnantaja voisi napata haaviinsa motivoituneen ja ammattitaitoisen työntekijän, silloin kun osaajien houkuttelemiseksi ei riitä hyvä palkka ja työsuhde-edut?

Tällaisia asioita IT-alalla työskentelevät arvostavat

Tunto-palvelussa yrityksiä arvioidaan työnantajina kuudessa eri osa-alueessa: tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky, yrityksen vastuullisuus, turvallinen toimintakulttuuri, johtaminen ja esimiestyö, kollegat ja työyhteisö sekä palkka ja edut.

Tunnon datan mukaan IT-alan työpaikkojen parhaiten arvioidut ominaisuudet ovat:

– Kollegat ja työyhteisö

– Tulevaisuudennäkymät ja uudistumiskyky

– Turvallinen toimintakulttuuri

Myös avoimissa kommenteissa IT-alan yrityksissä nähtiin hienoina piirteinä joustavat työajat, etätyö, kouluttautumismahdollisuudet sekä loistava työyhteisö. Arvioiden perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että IT-osaajat ovat lähtökohtaisesti ja yleistäen vastuuntuntoisia, itseohjautuvia ja mukautuvia työntekijöitä. Työnantajan onkin hyvä miettiä, tarjoaako yritys rekrytoitaville kukoistamisen mahdollisuuden tulevaisuudessa.

Näin Tunto-palvelun käyttäjät ovat kuvanneet IT-yritysten positiivisia puolia

– Valtavasti mahdollisuuksia oppia ja kehittyä Suomessa ja ulkomailla mielenkiintoisten asiakasprojektien parissa.

– Hyvin vähän mitään hierarkiaa ja keskustelukulttuuri on varsin avoin

– Isot plussat avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja modernista tavasta pyörittää firmaa ilman keskijohtoa.

– Loistava työyhteisö, jossa työntekijöihin luotetaan ja vapautta ja vastuuta. Huippu kollegat!

– Ihmiset innostuvat uusista asioista ja teknologioista ja yleisesti viihtyvät toistensa kanssa myös vapaa-ajalla.

– Perheen ja vapaa-ajan merkitystä arvostetaan oikeasti, joustoa löytyy.

Tällaista kritiikkiä IT-yritykset ovat saaneet Tunnon käyttäjiltä

– Jos et kuulu sisäpiiriin, olet vain yksi resursseista

– Liian nopeaa kasvua ja siitä johtuvia haasteita

– Projektinhallintaosaamisessa puutteita

– Isoimmat haasteet näkyvät johtamisessa

– Yhtiössä ei olla valmiita muutokseen ja ketterään toimintatapaan vaan pikemminkin vanhassa vara parempi

Negatiivisissa puolissa korostuivat tietyillä työpaikoilla työntekijöiden eriarvoisuus, sisäpiirit ja ns. hyvävelikerhot. Myös johtaminen ja projektinhallinta koetaan joissain yrityksissä kaoottiseksi.

Tunnossa tällä hetkellä parhaiten arvioidut IT-yritykset top 10:

1. Bitfactor Oy
2. Vala Group Oy
3. The Qt Company
4. Siili Solutions Oyj
5. Eficode Oy
6. Gofore Oyj
7. HiQ Finland Oy
8. Fujitsu Finland
9. Solita
10. Piimega Oy

Minkä arvion sinä jättäisit omasta työpaikastasi? Jätä arvio.