10 tapaa tuhota yrityskulttuuri

1.11.2019

Onko yrityksesi kulttuuri tuuliajolla? Sabotoiko myrkyllinen ilmapiiri yrityksesi menestystä?

Aivan kuten positiivinen kulttuuri voi vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja yhteishenkeä sekä parantaa yrityksen tulosta, voi negatiivinen työskentelykulttuuri johtaa yrityksen kaatumiseen.

Listasimme kymmenen asiaa, jotka saattavat heikentää yrityskulttuuriasi tälläkin hetkellä:

Olet itsekin pihalla yrityksesi kulttuurista

Yrityskulttuurista on mahdotonta viestiä, jos ei itsekään tiedä, millainen kulttuuri yrityksessä vallitsee.

Rekrytoit työntekijöitä, jotka eivät sovi yrityksen kulttuuriin

Jos kiinnität huomiota vain hakijan taitoihin välittämättä lainkaan siitä, jakaako hän yrityksen arvot, et saa yritykseen aidosti sitoutuneita työntekijöitä. Tällainen taktiikka myös lisää henkilöstön vaihtuvuutta.

Rakennat klooniarmeijaa

Jos rekrytoit vain itsesi kaltaisia henkilöitä, jotka ovat samanikäisiä ja samanlaisista taustoista, vältät tehokkaasti uudenlaiset ajatusmallit ja ideat boksin ulkopuolelta.

Yritys laajentuu liian nopeasti

Liian nopea kasvu, esimerkiksi fuusioiden tai yrityskauppojen seurauksena, voi heikentää olemassa olevaa yrityskulttuuria. Laajentumisen yhteydessä onkin hyvä panostaa yhtenäisen kulttuurin muodostumiseen ja siihen, että yrityksen arvot ovat jokaiselle työntekijälle selkeät.

Kohtelet työntekijöitä eriarvoisesti

Työntekijöitä epätasa-arvoisesti kohtelemalla saat varmasti rivit rakoilemaan.

Hyödyllisten etujen poisto

Jos säästät kustannuksissa esimerkiksi vetämällä työterveysedun minimiin, perumalla pikkujoulut ja kesäpäivät tai poistamalla ilmaisen kahvin, voit olla varma, että työntekijöiden tyytymättömyys lisääntyy. Vielä pahempi, jos korvaat poistetut edut uusilla tarpeettomilla “eduilla”, joita työntekijät eivät halua.

Mikromanageroit

Puuttumalla pienimpiinkin yksityiskohtiin, viestität työntekijöille, että et luota heihin ja heidän ammattitaitoonsa.

Toimintojen ulkoistaminen

Kustannussäästösyistä toimintojen ulkoistaminen osasto kerrallaan, ei lisää henkilöstön yhteenkuuluvuutta. Päin vastoin, tämä aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta ja stressiä työsuhteen jatkuvuudesta.

Et anna tunnustusta silloin, kun sille olisi tarvetta

Jos työntekijä toimii yrityskulttuurin mukaisesti ja aktiivisesti innostaa muitakin siihen, anna ihmeessä hänelle tunnustusta siitä. Pienikin positiivinen palaute motivoi.

Yrityksen toiminta ei ole läpinäkyvää

Avoimuuden sijaan työntekijöiden jättäminen pimentoon tärkeistä asioista vieraannuttaa, vähentää sitoutumista ja aiheuttaa epävarmuutta. Tämä kaikki lopulta heikentää yrityskulttuuria.

Minkä arvion sinä jättäisit omasta työpaikastasi? Jätä arvio.


Lähteenä käytetty: Inc.com, Jostle.me